ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑPZS (Βιομηχανικού τύπου 3 χρόνια εγγύηση)

Διάρκεια ζωής 12 χρόνια

μπαταρια pzs σωληνωτου τύπου

OPZS (Βιομηχανικού τύπου 3 χρόνια εγγύηση)

Διάρκεια ζωής 12 χρόνια

opzs σωληνωτοπύ τύπου 2V

ROLLS (έως 10 χρόνια εγγύηση)

rolls batteriesΑίτηση προσφοράς

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

10-08-2012
Νέες τιμές (FiT) από 10η Αυγούστου 2012