Τελευταία νέα : 10-08-2012 Νέες τιμές (FiT) από 10η Αυγούστου 2012

Φωτοβολταϊκά για Αγρότες - Πάρκα έως 100kW)


 

 

ΗΛΙΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ - ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΕΔΩ

 

ΗΛΙΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

 

ΗΛΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ

 

Τελευταία ενημέρωση 24-07-2010

 

Ο νέος νόμος για την επιτάχυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ Ν.3851/2010 δίνει την ευκαιρία στους αγρότες να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκά συστήματα με τη μορφή φωτοβολταϊκών αγροτικών πάρκων σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους.

 

Το πρόγραμμα ορίζει ότι ο κάθε αγρότης δικαιούται να εγκαταστήσει μια μονάδα φωτοβολταϊών ισχύος έως 100kW.

 

Οι αγρότες που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

1. Ιδιόκτητη έκταση (μεγαλύτερη των 4 στρεμμάτων για εγκαταστάσεις έως 100kW ή μικρότερη για εγκταστάσεις έως 20kW)

 

2. Τοπογραφικό σχέδιο του γηπέδου υπογεγραμμένο από Μηχανικό

 

3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της κατοχής του χωραφιού

 

4. Γνωμάτευση από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της εκάστοτε Νομαρχίας αναφορικά με τον χαρακτηρισμό της έκτασης ως "Γη Υψηλής Παραγωγικότητας"

4.1Εάν πρόκειται για ΓΗ υψηλής παραγωγικότητας αίτημα για το επιτρεπτό της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού

 

5. Βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικά με τον χαρακτηρισμό "επαγγελματίας αγρότης" που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα. (Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά, πληροφορίες εδώ)

 

6. Βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ στην ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.

 

7. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

 

8. Αίτηση για σύμβαση σύνδεσης με την ΔΕΗ

 

Η διαδικασία ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ ΕΔΩ

 

Όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνήσουν με την HelioSystems για να αναλάβουμε όλη την διαδικασία της αδειοδότησης και της εγκατάστασης με το κλειδί στο χέρι.

 

 

 

ΗΛΙΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ- ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΕΔΩ


Σχετικοί Σύνδεσμοι
Οι αρχές λειτουργίας των ΦΒ συστημάτων
Μόνοκρυσταλλικά, πόλυκρυσταλλικά, thin film, υβριδικά και άλλα
Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Παραδείγματα Φωτοβολταϊκών Έργων

 


Προϊόντα


Φωτοβολταϊκά πάνελ για Αυτόνομα συστήματα

Αντιστροφείς δικτύου

Βάσεις στήριξης

Ρυθμιστές φόρτισης

Συσσωρευτές


Αίτηση προσφοράς

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

10-08-2012
Νέες τιμές (FiT) από 10η Αυγούστου 2012