Τελευταία νέα : 17-10-2019 Προγραμμα Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης Επένδυσης

Οι τιμές που ακολουθούν αφορούν ολοκληρωμένα συστήματα από την αδειοδότηση έως και την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Στις τιμές περιλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς του φωτοβολταϊκού εξοπλισμού.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΤΙΜΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ςαρραντυ

tuv  

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΕΩΣ 10 kWp, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (TURN KEY)

Net Metering - Ενεργειακός Συμψηφισμός   ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
   
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ 10kWp

 

Τιμή από 9.500€ + ΦΠΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΔΩΜΑ 10kWp

 

Τιμή από 9.900€ + ΦΠΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ 100 kWp, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (TURN KEY)

Τρέχουσα τιμή σύμβασης πώλησης (έως 31-12-2019) : 0,07247 €/kWh ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Επόμενη τιμή σύμβασης πώλησης (από 01-01-2020) : θα εξαρτηθεί από την μεσοσταθμική τιμή των επόμενων διαγωνισμών
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΑΓΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ 100kWp |ΣΤΑΘΕΡΑ|

 

Τιμή από 69.000€ + ΦΠΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ 500 kWp, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (TURN KEY)

Τρέχουσα τιμή σύμβασης πώλησης (έως 31-12-2019) : 0,06643 €/kWh ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Επόμενη τιμή σύμβασης πώλησης (από 01-01-2020) : θα εξαρτηθεί από την μεσοσταθμική τιμή των επόμενων διαγωνισμών
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΑΓΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ 500kWp |ΣΤΑΘΕΡΑ|

 

Τιμή από 285.000€ + ΦΠΑ

 

* Σε όλες τιςς προσφορές περιλαμβάνονται τα έξοδα μελετών και αδειοδοτήσεων.

** Στα επεδνυτικά έργα το κόστος του εξοπλισμού των φωτοβολταϊκών απαλλάσεται ΦΠΑ.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομερείες σχετικά με τις προσφορές στο 25210-55050

 


 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (feed in Tariff)

 

- GREEK FEED IN TARIFF - PV (Τιμές πώλησης kWh κιλοβατώρας)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (feed in Tariff) ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
(Τελευταία ανανέωση: 17-10-2019)

 

ΗΛΙΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΕ ΑΓΡΟΥΣ & ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΩΣ 100 kWp

 

Μήνας / Έτος

EUR/MWh

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΒ ΣΤΑΘΜΟΥ

από

Φεβρουάριος 2012

328,60 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΕ ΑΓΡΟΥΣ & ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΩΣ 100 kWp

από

Αύγουστος 2012

225,00

από

Φεβρουάριος 2013

214,88 φωτοβολταικο παρκο

από

Αύγουστος 2013

205,21

από

Φεβρουάριος 2014

195,97 < 100KW

 

από

Αύγουστος 2014

187,15

έως

Δεκέμβριος 2019

72,47

 

 

ΗΛΙΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΑΓΡΟΥΣ & ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΕΓΕΣ

μεγαλύτερα από >100 kWp

 

Μήνας / Έτος

EUR/MWh

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΒ ΣΤΑΘΜΟΥ

από

Φεβρουάριος 2012

292,08 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΕ ΑΓΡΟΥΣ & ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΕΓΕΣ μεγαλύτερα από >100 kWp

από

Αύγουστος 2012

180,00

από

Φεβρουάριος 2013

171,90

φωτοβολταικο παρκοφωτοβολταικο παρκοφωτοβολταικο παρκοφωτοβολταικο παρκοφωτοβολταικο παρκοφωτοβολταικο παρκοφωτοβολταικο παρκο

φωτοβολταικο παρκοφωτοβολταικο παρκοφωτοβολταικο παρκοφωτοβολταικο παρκοφωτοβολταικο παρκοφωτοβολταικο παρκοφωτοβολταικο παρκο

από

Αύγουστος 2013

164,16

από

Φεβρουάριος 2014

156,78 > 100KW

 

από

Αύγουστος 2014

149,72

έως

Δεκέμβριος 2019

66,43

 

Οι τιμές πώλησης κιλοβατώρας μετά την 01-01-2020 θα σχετίζονται με την μεσοσταθμική τιμή των διαγωνισμών για μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα και θα είναι ως ακολούθως.

- για τα συστήματα έως 500kW ιδιωτών ή νομικών προσόπων , 1,05*μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς που προέκυψε κατά τις 3 προηγούμενες πριν την τελευταία

ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην ίδια τεχνολογία

- για τα συστήματα έως 500kW αγροτών ή ενεργειακών κοινοτήτων (έως 1MW) , 1,1*μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς που προέκυψε κατά τις 3 προηγούμενες

πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία φωτοβολταϊκών σταθμών, ή αν δεν έχουν

διενεργηθεί διαγωνισμοί στην κατηγορία,στην ίδια τεχνολογία.

 

Δείτε επίσης: Τιμες φωτοβολταικα πανελ