Οικονομική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Πάρκου 

*


*
(Σημείωση: 1 kW = 1000 Watt)


ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τον τρόπο στήριξης των φωτοβολταϊκών πάνελ *ΒΗΜΑ 4: Προαιρετικά επιλέξτε την απόδοση λειτουργίας του φωτοβολταϊκού σταθμού.
(Το πρόγραμμα προεπιλέγει τιμές απόδοσης λειτουργίας μεταξύ 74-76% (ανάλογα με την περιοχή) από την βάση δεδεομένων του Phtovoltaic Geographical Information System. Εάν ωστόσο έχετε ιδίαν άποψη μπορείτε να επιλέξετε τιμές από την ανδυόμενη λίστα. Γενικά η απόδση είναι μεγαλύτερη στα μικρά συστήματα και μειώνεται στα μεγάλα. Προτεινόμενες τιμές 67 - 82% ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος)


(Η περίοδος έναρξης λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος καθορίζει και την τιμή πώλησης της ενέργειας σύμφωνα με τον νόμο 3734/2009)


ΒΗΜΑ 6: Μέσος ρυθμός μείωσης της απόδοσης των πάνελ ανά έτος
(Συνήθως οι κατασκευαστές των φωτοβολταϊκών πάνελ δίνουν εγγύηση απόδοσης τουλάχιστον 80% για τα 20χρόνια, άρα η τιμή αυτή κατά μέσο όρο θα είναι μικρότερη από 1%)


ΒΗΜΑ 7: Μέση τιμή Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 20 ετίας
(Σύμφωνα με τον νόμο 3734/2009 οι τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας θα αναπροσαρμόζονται κάθε έτος κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος)


Οικονομικά Στοιχεία Επένδυσης

ΒΗΜΑ 6: Συνολικό κόστος εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος (Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα που επιδοτούνται)


ΒΗΜΑ 7: Επιπρόσθετα έξοδα που δεν επιδοτούνται (Μελέτες, άδειες, αγορά αγροτεμαχιού κλπ...)


ΒΗΜΑ 8: Ένταξη σε επενδυτικό πρόγραμμα (πχ Αναπτυξιακός), επιδότηση *επί του αρχικού κόστους εγκατάστασης


ΒΗΜΑ 9: Τραπεζικός Δανεισμός σε ποσοστό *επί του αρχικού κόστους εγκατάστασης με επιτόκιο δανεισμού * και χρόνο αποπληρωμής του δανείου τα έτη.


ΒΗΜΑ 10: Ετήσια έξοδα ασφαλίσης του φωτοβολταϊκού σταθμούΒΗΜΑ 11: Ετήσια έξοδα συντήρησης και επίβλεψηςΒΗΜΑ 12: Ετήσια λειτουργικά έξοδα * (Φωτισμός, τηλεφωνική σύνδεση, ύδρευση, security κλπ)ΒΗΜΑ 13: Ετήσια διαχειριστικά και λογιστικά έξοδαΒΗΜΑ 14: Επιλέξτε το ενιαίο ποσοστό φορολόγησης καθαρών εσόδων (μετά αποσβέσεων) *


ΒΗΜΑ 15:Για μια σύγκριση της απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου σε φωτοβολταϊκό σταθμό, επιλέξτε το αντίστοιχο τραπεζικό επιτόκιο κατάθέσεων %*και το ποσοστό φορολόγησης των τόκων %*για να δείτε την αντίστοιχη απόδοση που θα είχαν τα χρήματα σας από κάποιο τραπεζικό προϊόν.


 Τελευταία νέα