Τελευταία νέα : 10-08-2012 Νέες τιμές (FiT) από 10η Αυγούστου 2012

Υπολογισμός βέλτιστης κλίσης φωτοβολταϊκών πάνελ για κάθε μήνα
ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Μήνα του έτους