Τελευταία νέα : 30-04-2021 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας

 

AMERISOLAR SOLAR PANELS


AMERISOLAR Φωτοβολταϊκά Πλαίσια 

AMERISOLAR (ΗΠΑ - ΚΙΝΑ)

amerisolar solar

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος Ισχύς Pmpp (Watt) Τεχνολογία
AS-6P - 30 250 - 285 Πολυκρυσταλλικό
AS-6P 320 - 345 Πολυκρυσταλλικό
AS-6M 370 - 400 Μονοκρυσταλλικό
AS-6M - 30 305 - 335 Μονοκρυσταλλικό
AS-6M - 30 HC 320 - 340 Μονοκρυσταλλικό
AS-6M - 120 HC 355 - 380 Μονοκρυσταλλικό
AS-6M - 144 HC 430 - 450 Μονοκρυσταλλικό
AS-6M - PERC 325 - 360 Μονοκρυσταλλικό
AS-6M - HC PERC 350 - 380 Μονοκρυσταλλικό
AS-6M - HC 380 - 410 Μονοκρυσταλλικό
AS-6M - BHC 430 - 460 Μονοκρυσταλλικό

 


 

Αλλα προϊόντα

 


Αντιστροφείς - μετατροπείς

Βάσεις στήριξης

Ρυθμιστές φόρτισης

Συσσωρευτές


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

30-04-2021
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας