ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑPZS (Βιομηχανικού τύπου 3 χρόνια εγγύηση)

Διάρκεια ζωής 12 χρόνια

μπαταρια pzs σωληνωτου τύπου

OPZS (Βιομηχανικού τύπου 3 χρόνια εγγύηση)

Διάρκεια ζωής 12 χρόνια

opzs σωληνωτοπύ τύπου 2V

ROLLS (έως 10 χρόνια εγγύηση)

rolls batteriesΑίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

26-06-2020
Συμβάσεις συνολικής ισχύος 2,5MW για Φωτοβολταϊκά Πάρκα σύναψε η Heliosystems