Τελευταία νέα : 30-04-2021 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ

φωτοβολταικο παρκο - ΜΟΝΟ ΕΡΓΑ "ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ" >10KW
φωτοβολταικο στεγης - ΜΟΝΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΩΝ "OIKIAKA ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ" < 10KW
Α/Α Tύπος Portal Ολοκλήρωση Νομός Στήριξη Φάση έργου Ισχύς (kWp)

Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια

Solar Panel

Αντιστροφέας

Inverter

E/kWh
136 φωτοβολταικο παρκο   11-2012 Δράμας Έδαφος Αγρ. Συνδέθηκε 100,00 canadian πολυκρυσταλλικα powerone-logo 8 0,419
135 φωτοβολταικο παρκο   11-2012 Δράμας Έδαφος Αγρ. Συνδέθηκε 100,00 canadian πολυκρυσταλλικα powerone-logo 7 0,419
134 φωτοβολταικο στεγης   10-2012 Δράμα Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα powerone-logo 33 0,525
133 φωτοβολταικο στεγης   10-2012 Δράμα Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα KOSTAL-LOGO 18 0,525
132 φωτοβολταικο στεγης   09-2012 Δράμα Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα KOSTAL-LOGO 17 0,525
131 φωτοβολταικο παρκο   08-2012 Δράμας Έδαφος Αγρ. Συνδέθηκε 100,00 canadian πολυκρυσταλλικα powerone-logo 6 0,419
130 φωτοβολταικο στεγης   08-2012 Καβάλας Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 luxor μονοκρυσταλλικα KOSTAL-LOGO 16 0,495
129 φωτοβολταικο παρκο   07-2012 Δράμας Έδαφος Αγρ. Συνδέθηκε 100,00 renesola πολυκρυσταλλικα powerone-logo 5 0,419
128 φωτοβολταικο στεγης   07-2012 Δράμα Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα powerone-logo 32 0,495
127 φωτοβολταικο στεγης   07-2012 Δράμα Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 bosch μονοκρυσταλλικα solar edge 9 0,495
126 φωτοβολταικο στεγης   07-2012 Δράμα Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα sunny portal 45 0,495
125 φωτοβολταικο στεγης   06-2012 Δράμα Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα powerone-logo 31 0,495
124 φωτοβολταικο στεγης   06-2012 Δράμας Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 luxor μονοκρυσταλλικα solar edge 8 0,495
123 φωτοβολταικο παρκο power one 06-2012 Δράμας Έδαφος Αγρ. Συνδέθηκε 100,00 schuco πολυκρυσταλλικα powerone-logo 4 0,441
122 φωτοβολταικο στεγης   06-2012 Δράμας Δώμα Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα powerone-logo 30 0,495
121 φωτοβολταικο παρκο   05-2012 Δράμας Έδαφος Αγρ. Συνδέθηκε 100,00 renesola πολυκρυσταλλικα sunny portal 17 0,441
120 φωτοβολταικο παρκο   05-2012 Δράμας Έδαφος Συνδέθηκε 20,00 fvg energy μονοκρυσταλλικα REFUSOL 1 0,441
119 φωτοβολταικο στεγης   05-2012 Δράμα Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 renesola πολυκρυσταλλικα powerone-logo 29 0,495
118 φωτοβολταικο στεγης   05-2012 Δράμα Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα solar edge 7 0,495
117 φωτοβολταικο στεγης   05-2012 Δράμα Δώμα Συνδέθηκε 10,00 csun solar panels μονοκρυσταλλικα solar edge 6 0,495
116 φωτοβολταικο παρκο   04-2012 Δράμας Έδαφος Αγρ. Συνδέθηκε 100,00 renesola πολυκρυσταλλικα powerone-logo 3 0,419
115 φωτοβολταικο στεγης   04-2012 Καβάλας Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 csun solar panels μονοκρυσταλλικα solar edge 5 0,550
114 φωτοβολταικο στεγης   04-2012 Δράμα Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 YINGLI SOLAR πολυκρυσταλλικα powerone-logo 28 0,550
113 φωτοβολταικο στεγης   04-2012 Δράμα Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 renesola πολυκρυσταλλικα powerone-logo 27 0,550
112 φωτοβολταικο στεγης   04-2012 Δράμας Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα KOSTAL-LOGO 15 0,550
111 φωτοβολταικο στεγης   04-2012 Θεσσαλονίκης Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 renesola πολυκρυσταλλικα powerone-logo 26 0,550
110 φωτοβολταικο στεγης   04-2012 Θεσσαλονίκης Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 YINGLI SOLAR μονοκρυσταλλικα powerone-logo 25 0,495
109 φωτοβολταικο στεγης   03-2012 Δράμας Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 renesola πολυκρυσταλλικα KOSTAL-LOGO 14 0,550
108 φωτοβολταικο στεγης   03-2012 Δράμας Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 renesola πολυκρυσταλλικα powerone-logo 24 0,550
107 φωτοβολταικο στεγης   03-2012 Δράμας Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 luxor μονοκρυσταλλικα powerone-logo 23 0,550
106 φωτοβολταικο στεγης   03-2012 Δράμα Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα KOSTAL-LOGO 13 0,550
105 φωτοβολταικο στεγης   03-2012 Δράμας Δώμα Συνδέθηκε 10,00 YINGLI SOLAR πολυκρυσταλλικα powerone-logo 22 0,550
104 φωτοβολταικο στεγης   03-2012 Δράμας Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 renesola πολυκρυσταλλικα KOSTAL-LOGO 12 0,550
103 φωτοβολταικο στεγης   03-2012 Δράμας Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 renesola πολυκρυσταλλικα powerone-logo 21 0,550
102 φωτοβολταικο στεγης   03-2012 Δράμας Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 renesola πολυκρυσταλλικα powerone-logo 20 0,550
101 φωτοβολταικο παρκο power one 02-2012 Δράμας Έδαφος Αγρ. Συνδέθηκε 100,00 komaes πολυκρυσταλλικα powerone-logo 2 0,419
100 φωτοβολταικο παρκο SMA's Sunny Portal 02-2012 Σερρών Έδαφος Αγρ. Συνδέθηκε 100,00 canadian πολυκρυσταλλικα sunny portal 16 0,419
99 φωτοβολταικο στεγης   02-2012 Δράμας Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα KOSTAL-LOGO 11 0,550
98 φωτοβολταικο στεγης   02-2012 Δράμας Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα KOSTAL-LOGO 10 0,550
97 φωτοβολταικο στεγης   02-2012 Δράμας Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 YINGLI SOLAR μονοκρυσταλλικα powerone-logo 19 0,550
96 φωτοβολταικο στεγης   02-2012 Δράμας Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα powerone-logo 18 0,550
95 φωτοβολταικο στεγης   02-2012 Δράμα Δώμα Συνδέθηκε 10,00 YINGLI SOLAR πολυκρυσταλλικα powerone-logo 17 0,550
94 φωτοβολταικο στεγης   01-2012 Δράμας Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα powerone-logo 16 0,550
93 φωτοβολταικο στεγης   01-2012 Δράμας Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα solar edge 3 0,550
92 φωτοβολταικο στεγης   01-2012 Δράμας Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 luxor μονοκρυσταλλικα KOSTAL-LOGO 9 0,550
91 φωτοβολταικο στεγης   01-2012 Δράμας Κεραμοσκεπή Συνδέθηκε 10,00 YINGLI SOLAR πολυκρυσταλλικα solar edge2 0,550
90 φωτοβολταικο στεγης   12-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(NΑ-)(NΔ-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα sunny portal 44 0,550
89 φωτοβολταικο στεγης   12-2011 Δράμας

Δώμα

(N-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα powerone-logo 15 0,550
88 φωτοβολταικο στεγης   12-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(Α)(Ν)(Δ)

Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα KOSTAL-LOGO 8 0,550
87 φωτοβολταικο στεγης   12-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(NΑ--)

Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα powerone-logo 14 0,550
86 φωτοβολταικο στεγης   12-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(NΑ--)

Συνδέθηκε 10,00 YINGLI SOLAR πολυκρυσταλλικα sunny portal 43 0,550
85 φωτοβολταικο στεγης   11-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(NΑ-)(NΔ-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα powerone-logo 13 0,550
84 φωτοβολταικο στεγης   11-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(Α-)(N-)(Δ+)

Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα KOSTAL-LOGO 7 0,550
83 φωτοβολταικο στεγης   11-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(NΑ-)(NΔ-)

Συνδέθηκε 10,00 suntech power μονοκρυσταλλικα KOSTAL-LOGO 6 0,550
82 φωτοβολταικο στεγης   11-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(NA-)(ΒΔ+)

Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα KOSTAL-LOGO 5 0,550
81 φωτοβολταικο στεγης   11-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(NA+)(NΔ-)(ΒΔ+)

Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα KOSTAL-LOGO 4 0,550
80 φωτοβολταικο στεγης   11-2011 Καβάλας

Δώμα

(N---)

Συνδέθηκε 10,00 SANYO SOLAR hybrid powerone-logo 12 0,550
79 φωτοβολταικο παρκο SMA's Sunny Portal 11-2011 Δράμας

Έδαφος Αγρ.

(N)

Συνδέθηκε 100,00 schuco πολυκρυσταλλικα sunny portal 15 0,441
78 φωτοβολταικο στεγης   09-2011 Θεσσαλονίκης

Κεραμοσκεπή

(NA+)(NΔ-)

Συνδέθηκε 5,00 schuco μονοκρυσταλλικα sunny portal 42 0,550
77 φωτοβολταικο παρκο power one 10-2011 Καβάλας

Δώμα

(Ν)

Συνδέθηκε 20,00 schuco μονοκρυσταλλικα powerone-logo 1 0,419
76 φωτοβολταικο στεγης   10-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(N-)(Δ+)

Συνδέθηκε 10,00 suntech power μονοκρυσταλλικα powerone-logo 11 0,550
75 φωτοβολταικο παρκο SMA's Sunny Portal 10-2011 Δράμας

Έδαφος Αγρ.

(Ν)

Συνδέθηκε 100,00 schuco μονοκρυσταλλικα sunny portal 14 0,441
74 φωτοβολταικο στεγης   10-2011 Δράμας

Στέγη πάνελ

(NΔ-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα sunny portal 41 0,550
73 φωτοβολταικο στεγης   09-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(NA+)(NΔ-)

Συνδέθηκε 10,00 suntech power μονοκρυσταλλικα powerone-logo 10 0,550
72 φωτοβολταικο στεγης   09-2011 Δράμας

Στέγαστρο

(Ν-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα powerone-logo 9 0,550
71 φωτοβολταικο στεγης   09-2011 Δράμας

Δώμα

(Ν-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα sunny portal 40 0,550
70 φωτοβολταικο στεγης   09-2011 Δράμας

Στέγαστρο

(Ν-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα sunny portal 39 0,550
69 φωτοβολταικο στεγης   09-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(N-)(Α-)(Δ+)

Συνδέθηκε 8,00 schuco μονοκρυσταλλικα KOSTAL-LOGO 3 0,550
68 φωτοβολταικο στεγης   09-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(Ν-)

Συνδέθηκε 10,00 SANYO SOLAR hybrid powerone-logo 8 0,550
67 φωτοβολταικο στεγης SMA's Sunny Portal 08-2011 Δράμας

Δώμα

(Ν-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα sunny portal 38 0,550
66 φωτοβολταικο παρκο   08-2011 Δράμας

Έδαφος 20 Χ 2

(Ν-)

Συνδέθηκε 40,00 suntech power μονοκρυσταλλικα sunny portal 13 0,450
64 φωτοβολταικο στεγης   08-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(N-)(Δ+)

Συνδέθηκε 10,00 suntech power μονοκρυσταλλικα sunny portal 37 0,550
63 φωτοβολταικο στεγης   08-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(Α+)(Δ-)

Συνδέθηκε 10,00 luxor μονοκρυσταλλικα powerone-logo 7 0,550
62 φωτοβολταικο στεγης   07-2011 Δράμας

Στέγη πάνελ

(Ν-)

Συνδέθηκε 10,00 luxor μονοκρυσταλλικα sunny portal 36 0,550
61 φωτοβολταικο στεγης   07-2011 Δράμα

Κεραμοσκεπή

(NΑ-)(Ν-)

Συνδέθηκε 10,00 SANYO SOLAR hybrid sunny portalsolar edge35-1 0,550
60 φωτοβολταικο στεγης   07-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(N-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα sunny portal 34 0,550
59 φωτοβολταικο στεγης   07-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(N-)(Δ+)

Συνδέθηκε 8,00 schuco μονοκρυσταλλικα sunny portal 33 0,550
58 φωτοβολταικο στεγης   07-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(NA+)(NΔ-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα sunny portal 32 0,550
57 φωτοβολταικο στεγης   07-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(NΑ-)(Ν-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα sunny portal 31 0,550
56 φωτοβολταικο παρκο SMA's Sunny Portal 07-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπές

(NΔ)

Συνδέθηκε 85,00 silcio πολυκρυσταλλικα sunny portal 12 0,450
55 φωτοβολταικο στεγης   07-2011 Δράμας

Δώμα

(N-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα sunny portal 30 0,550
54 φωτοβολταικο στεγης SMA's Sunny Portal 07-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(NΑ-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα sunny portal 29 0,550
53 φωτοβολταικο στεγης SMA's Sunny Portal 07-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(N-)(Δ+)

Συνδέθηκε 10,00 silcio πολυκρυσταλλικα sunny portal 28 0,550
52 φωτοβολταικο στεγης   07-2011 Δράμας

Δώμα

(N)

Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα sunny portal 27 0,550
51 φωτοβολταικο στεγης   07-2011 Δράμας

Δώμα

(N-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα sunny portal 26 0,550
50 φωτοβολταικο στεγης SMA's Sunny Portal 07-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(N-)(Δ+)

Συνδέθηκε 10,00 silcio πολυκρυσταλλικα sunny portal 25 0,550
45 φωτοβολταικο παρκο SMA's Sunny Portal 06-2011 Δράμας

Έδαφος 20 Χ 5

(N)

Συνδέθηκε 100,00 suntech power πολυκρυσταλλικα sunny portal 11 0,450
44 φωτοβολταικο στεγης SMA's Sunny Portal 06-2011 Δράμα

Δώμα

(N-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα sunny portal 24 0,550
43 φωτοβολταικο στεγης   05-2011 Θεσσαλονίκης

Κεραμοσκεπή

(N--)

Συνδέθηκε 9,50 luxor μονοκρυσταλλικα sunny portal 23 0,550
42 φωτοβολταικο στεγης   05-2011 Σερρών

Κεραμοσκεπή

(N-)(Δ+)

Συνδέθηκε 7,00 schuco μονοκρυσταλλικα sunny portal 22 0,550
41 φωτοβολταικο στεγης SMA's Sunny Portal 05-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(N-)(Δ+)

Συνδέθηκε 10,00 luxor μονοκρυσταλλικα sunny portal 21 0,550
40 φωτοβολταικο στεγης   05-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(N-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα sunny portal 20 0,550
39 φωτοβολταικο στεγης   05-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(NA+)(Δ+)

Συνδέθηκε 6,50 schuco μονοκρυσταλλικα sunny portal 19 0,550
38 φωτοβολταικο στεγης SMA's Sunny Portal 05-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(N-)(NΔ+)

Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα sunny portal 18 0,550
37 φωτοβολταικο παρκο SMA's Sunny Portal 05-2011 Δράμας

Έδαφος

(N)

Συνδέθηκε 20,00 schuco πολυκρυσταλλικα sunny portal 10 0,450
36 φωτοβολταικο παρκο   05-2011 Δράμας

Έδαφος

(N-)

Συνδέθηκε 20,00 schuco πολυκρυσταλλικα sunny portal 9 0,450
35 φωτοβολταικο στεγης SMA's Sunny Portal 05-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(N-)(NΔ+)

Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα sunny portal 17 0,550
34 φωτοβολταικο στεγης SMA's Sunny Portal 05-2011 Δράμα

Δώμα

(N-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα sunny portal 16 0,550
33 φωτοβολταικο παρκο SMA's Sunny Portal 05-2011 Δράμας

4 κτίρια (δώμα)

(N-)

Συνδέθηκε 100,00 suntech power πολυκρυσταλλικα sunny portal 8 0,450
32 φωτοβολταικο στεγης   03-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(NA+)(NΔ-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα sunny portal 15 0,550
31 φωτοβολταικο στεγης   03-2011 Σερρών

Κεραμοσκεπή

(N-)(ΝΑ-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα sunny portal 14 0,550
30 φωτοβολταικο παρκο SMA's Sunny Portal 02-2011 Δράμας

Έδαφος

(N)

Συνδέθηκε 20,00 luxor μονοκρυσταλλικα sunny portal 7 0,441
29 φωτοβολταικο στεγης   02-2011 Δράμας

Δώμα

(N-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα sunny portal 13 0,550
28 φωτοβολταικο στεγης SMA's Sunny Portal 02-2011 Δράμα

Κεραμοσκεπή

(N-)

Συνδέθηκε 8,90 schuco πολυκρυσταλλικα sunny portal 12 0,550
27 φωτοβολταικο στεγης   02-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(N-)

Συνδέθηκε 10,00 luxor μονοκρυσταλλικα powerone-logo 6 0,550
26 φωτοβολταικο στεγης   02-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(N-)(Δ+)

Συνδέθηκε 9,50 schuco μονοκρυσταλλικα powerone-logo 5 0,550
25 φωτοβολταικο στεγης SMA's Sunny Portal 02-2011 Δράμα

Κεραμοσκεπή

(N-)(Α-)(Δ+)

Συνδέθηκε 6,70 schuco μονοκρυσταλλικα sunny portal 11 0,550
24 φωτοβολταικο στεγης   01-2011 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(N-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα powerone-logo 4 0,550
23 φωτοβολταικο στεγης   01-2011 Δράμα

Δώμα

(N--)

Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα powerone-logo 3 0,550
22 φωτοβολταικο στεγης   12-2010 Δράμας

Δώμα

(N)

Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα powerone-logo 2 0,550
21 φωτοβολταικο στεγης   12-2010 Δράμας

Δώμα

(N-)

Συνδέθηκε 10,00 luxor μονοκρυσταλλικα powerone-logo 1 0,550
20 φωτοβολταικο στεγης   12-2010 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(N-)(NΔ-)

Συνδέθηκε 10,00 schuco πολυκρυσταλλικα sunny portal 10 0,550
19 φωτοβολταικο στεγης   11-2010 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(NΑ+)

Συνδέθηκε 10,00 schuco μονοκρυσταλλικα sunny portal 9 0,550
18 φωτοβολταικο στεγης   11-2010 Δράμας

Δώμα

(N-)

Συνδέθηκε schuco μονοκρυσταλλικα sunny portal 8 0,550
17 φωτοβολταικο στεγης   11-2010 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(Α-)(N-)(Δ+)

Συνδέθηκε 10,00 suntech power πολυκρυσταλλικα sunny portal 7 0,550
16 φωτοβολταικο στεγης   11-2010 Δράμα

Δώμα

(N-)

Συνδέθηκε suntech power πολυκρυσταλλικα KOSTAL-LOGO 2 0,550
15 φωτοβολταικο στεγης   11-2010 Τρικάλων

Κεραμοσκεπή

(NA+)

Συνδέθηκε YINGLI SOLAR πολυκρυσταλλικα kaco-logo 2 0,550
14 φωτοβολταικο στεγης   10-2010 Δράμας

Μεταλ. στέγη

(N--)

Συνδέθηκε schuco πολυκρυσταλλικα sunny portal 6 0,550
13 φωτοβολταικο στεγης

 

10-2010 Δράμας

Δώμα

(N-)
Συνδέθηκε 10,00 luxor μονοκρυσταλλικα KOSTAL-LOGO 1 0,550
12 φωτοβολταικο στεγης   10-2010 Έβρου Κεραμοσκεπή

(NA+)(N-)(NΔ-)

Συνδέθηκε 10,00 YINGLI SOLAR πολυκρυσταλλικα sunny portal 5 0,550
11 φωτοβολταικο στεγης   10-2010 Θεσσαλονίκης

Δώμα

(N-)

Συνδέθηκε schuco πολυκρυσταλλικα sunny portal 4 0,550
10 φωτοβολταικο στεγης SMA's Sunny Portal 08-2010 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(N-)(NΔ-)

Συνδέθηκε suntech power πολυκρυσταλλικα sunny portal 3 0,550
9 φωτοβολταικο στεγης   07-2010 Αττικής

Στέγη πάνελ

(NA1)(NA2)(N)

Συνδέθηκε schuco πολυκρυσταλλικα sunny portal 2 0,550
8 φωτοβολταικο στεγης   07-2010 Ξάνθης

Δώμα

(N-)

Συνδέθηκε suntech power πολυκρυσταλλικα kaco-logo 1 0,550
7 φωτοβολταικο παρκο   06-2010 Δράμας

Έδαφος

(N)

Συνδέθηκε canadian μονοκρυσταλλικα sunny portal 6 0,450
6 φωτοβολταικο παρκο SMA's Sunny Portal 06-2010 Δράμας

Έδαφος

(N)

Συνδέθηκε canadian μονοκρυσταλλικα sunny portal 5 0,450
5 φωτοβολταικο παρκο SMA's Sunny Portal 06-2010 Δράμας

Έδαφος

(N)

Συνδέθηκε canadian μονοκρυσταλλικα sunny portal 4 0,450
4 φωτοβολταικο παρκο SMA's Sunny Portal 06-2010 Δράμας

Έδαφος

(N)

Συνδέθηκε canadian μονοκρυσταλλικα sunny portal 3 0,450
3 φωτοβολταικο παρκο SMA's Sunny Portal 05-2010 Δράμας

Έδαφος

(N)

Συνδέθηκε YINGLI SOLAR πολυκρυσταλλικα sunny portal 2 0,450
2 φωτοβολταικο παρκο SMA's Sunny Portal 05-2010 Δράμας

Έδαφος

(N)

Συνδέθηκε YINGLI SOLAR πολυκρυσταλλικα sunny portal 1 0,450
1 φωτοβολταικο στεγης   04-2010 Δράμας

Κεραμοσκεπή

(NA+)(NΔ-)

Συνδέθηκε schuco πολυκρυσταλλικα sunny portal 1 0,550
Α/Α Tύπος Portal Ολοκλήρωση Νομός Στήριξη Φάση έργου Ισχύς (kWp)

Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια

Solar Panel

Αντιστροφέας

Inverter

E/kWh
    ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΣ 2,740 ΜWp        
    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ < 10KWp (ΟΙΚΙΑΚΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ) 0,995 MW 38% =102 έργα    
    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ > 10KWp (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ) 1,745 MW 62% =032 έργα    
               

φωτοβολταικο παρκο ΗΛΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΕΡΓΑ "ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ" ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10KW ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΣΤΕΓΩΝ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
φωτοβολταικο στεγης ΗΛΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "OIKIAKA ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ" ΕΩΣ 10KW ΚΛΙΚ ΕΔΩ
ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ