ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ -1- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΔΩΜΑ 20kWΕγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε ΔΩΜΑ ισχύος 20kW στην Καρβάλη Δράμας.

 


Τελευταία νέα

30-04-2021
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας