ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ -1- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΔΩΜΑ 20kWΕγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε ΔΩΜΑ ισχύος 20kW στην Καρβάλη Δράμας.

 


Τελευταία νέα

26-06-2020
Συμβάσεις συνολικής ισχύος 2,5MW για Φωτοβολταϊκά Πάρκα σύναψε η Heliosystems