Τελευταία νέα : 26-06-2020 Συμβάσεις συνολικής ισχύος 2,5MW για Φωτοβολταϊκά Πάρκα σύναψε η Heliosystems

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΔΩΜΑ 9,90kWΕγκατάσταση και σύνδεση με την ΔΕΗ φωτοβολταϊκού συστήματος σε δώμα (ταράτσα) 9,90kW στην περιοχή του Αγγελοχωρίου Θεσσαλονίκης.

 


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα