ΚΥΡΓΙΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΣΤΕΓΗ ΠΑΝΕΛ 9,90kWΕγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγη πάνελ ισχύος 9,90kW στα Κύργια Δράμας.

 


Τελευταία νέα

30-04-2021
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας