ΚΥΡΓΙΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΣΤΕΓΗ ΠΑΝΕΛ 9,90kWΕγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγη πάνελ ισχύος 9,90kW στα Κύργια Δράμας.

 


Τελευταία νέα

26-06-2020
Συμβάσεις συνολικής ισχύος 2,5MW για Φωτοβολταϊκά Πάρκα σύναψε η Heliosystems