Τελευταία νέα : 30-04-2021 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας

Στενήμαχος ΔΡΑΜΑΣ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΑΓΡΟ 19,90 kWp 

Εγκατάσταση και σύνδεση με την ΔΕΗ φωτοβολταϊκού συστήματος 19,90 kWp, σταθερού προσανατολισμού, επι εδάφους στην περιοχή του Στενήμαχου Δράμας.

 

ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

 

Δείτε την απόδοση

 

 

 

 

 

 


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

30-04-2021
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας