Τελευταία νέα : 26-06-2020 Συμβάσεις συνολικής ισχύος 2,5MW για Φωτοβολταϊκά Πάρκα σύναψε η Heliosystems

Στενήμαχος ΔΡΑΜΑΣ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΑΓΡΟ 19,90 kWp 

Εγκατάσταση και σύνδεση με την ΔΕΗ φωτοβολταϊκού συστήματος 19,90 kWp, σταθερού προσανατολισμού, επι εδάφους στην περιοχή του Στενήμαχου Δράμας.

 

ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

 

Δείτε την απόδοση

 

 

 

 

 

 


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

26-06-2020
Συμβάσεις συνολικής ισχύος 2,5MW για Φωτοβολταϊκά Πάρκα σύναψε η Heliosystems