Τελευταία νέα : 01-11-2019 Φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας

Στενήμαχος ΔΡΑΜΑΣ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΑΓΡΟ 19,90 kWp 

Εγκατάσταση και σύνδεση με την ΔΕΗ φωτοβολταϊκού συστήματος 19,90 kWp, σταθερού προσανατολισμού, επι εδάφους στην περιοχή του Στενήμαχου Δράμας.

 

ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

 

Δείτε την απόδοση

 

 

 

 

 

 


Αίτηση προσφοράς

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

01-11-2019
Φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας