Τελευταία νέα : 30-04-2021 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΔΩΜΑ 9,90kWΕγκατάσταση και σύνδεση με την ΔΕΗ φωτοβολταϊκού συστήματος σε δώμα - ταράτσα ισχύος 9,90kW στο Μαυρόβατο Δράμας.

 

 

φωτοβολταικα μαυροβατος

 

φωτοβολταικα μαυροβατος Δραμας 10Kw

 

 

Παραγωγή 1ου έτους = 1.520 kWh/kWp

 

Άλλα έργα σε στέγες

 


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

30-04-2021
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας