Τελευταία νέα : 01-11-2019 Φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας

ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ 100kWpΕγκατάσταση και σύνδεση με την ΔΕΗ φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγες 100kWp στην περιοχή της Χωριστής Δράμας.

 

ΟΡΦΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ


Αίτηση προσφοράς

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

01-11-2019
Φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας