Τελευταία νέα : 05-12-2021 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και η σύνδεση με το δίκτυο σε σταθμό 500kW στην Αδριανή Δράμας

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (2) - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ 19,8kWpΕγκατάσταση και σύνδεση με την ΔΕΗ φωτοβολταϊκού συστήματος 19,8kWp, σταθερού προσανατολισμού, επι εδάφους στην περιοχή του Αρκαδικού Δράμας (2).

 

pantazidis 2

 

 

 

 

 

 

 


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

05-12-2021
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και η σύνδεση με το δίκτυο σε σταθμό 500kW στην Αδριανή Δράμας