Τελευταία νέα : 01-11-2019 Φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (2) - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ 19,8kWpΕγκατάσταση και σύνδεση με την ΔΕΗ φωτοβολταϊκού συστήματος 19,8kWp, σταθερού προσανατολισμού, επι εδάφους στην περιοχή του Αρκαδικού Δράμας (2).

 

pantazidis 2

 

 

 

 

 

 

 


Αίτηση προσφοράς

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

01-11-2019
Φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας