Τελευταία νέα : 26-06-2020 Συμβάσεις συνολικής ισχύος 2,5MW για Φωτοβολταϊκά Πάρκα σύναψε η Heliosystems

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (2) - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ 19,8kWpΕγκατάσταση και σύνδεση με την ΔΕΗ φωτοβολταϊκού συστήματος 19,8kWp, σταθερού προσανατολισμού, επι εδάφους στην περιοχή του Αρκαδικού Δράμας (2).

 

pantazidis 2

 

 

 

 

 

 

 


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

26-06-2020
Συμβάσεις συνολικής ισχύος 2,5MW για Φωτοβολταϊκά Πάρκα σύναψε η Heliosystems