Τελευταία νέα : 30-04-2021 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας

ΣΙΤΑΓΡΟΙ ΔΡΑΜΑΣ (4)- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ 9,50kWΕγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κεραμοσκεπή ισχύος 9,50kW στους Σιταγρούς Δράμας.

 

 

πετριδης γρηγορης φωτοβολταικα

Νοτιοανατολική πλευρά

 

φωτοβολταικα νοτια δυτικα

Νοτιοδυτική πλευρά

 

Άλλα έργα σε στέγες

 


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

30-04-2021
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας