Τελευταία νέα : 26-06-2020 Συμβάσεις συνολικής ισχύος 2,5MW για Φωτοβολταϊκά Πάρκα σύναψε η Heliosystems

ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΣΕΡΡΩΝ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ 7,05kWpΕγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κεραμοσκεπή ισχύος 7,05kWp στην Αλιστράτη Σερρών.

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα έργα σε στέγες

 


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα