Τελευταία νέα : 30-04-2021 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας

ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΣΕΡΡΩΝ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ 7,05kWpΕγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κεραμοσκεπή ισχύος 7,05kWp στην Αλιστράτη Σερρών.

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα έργα σε στέγες

 


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα