Τελευταία νέα : 26-06-2020 Συμβάσεις συνολικής ισχύος 2,5MW για Φωτοβολταϊκά Πάρκα σύναψε η Heliosystems

ΤΟΞΟΤΕΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΔΩΜΑ 9,90kWpΕγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε δώμα-ταράτσα 9,90kWp στους Τοξότες Ξάνθης.

 

 

Χανθη φωτοβολταϊκά 10Kw


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα