Τελευταία νέα : 30-04-2021 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας

ΤΟΞΟΤΕΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΔΩΜΑ 9,90kWpΕγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε δώμα-ταράτσα 9,90kWp στους Τοξότες Ξάνθης.

 

 

Χανθη φωτοβολταϊκά 10Kw


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα