Τελευταία νέα : 01-11-2019 Φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας

ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΡΑΜΑΣ -4- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΑΓΡΟ 100,00kWp 

Εγκατάσταση και σύνδεση με την ΔΕΗ φωτοβολταϊκού συστήματος 100kWp, σταθερού προσανατολισμού, επι εδάφους στην περιοχή της Χωριστής Δράμας.

 

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΌ ΧΩΡΙΣΤΗ

 

 

 

 

 


Αίτηση προσφοράς

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

01-11-2019
Φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας