Τελευταία νέα : 26-06-2020 Συμβάσεις συνολικής ισχύος 2,5MW για Φωτοβολταϊκά Πάρκα σύναψε η Heliosystems

ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΡΑΜΑΣ -4- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΑΓΡΟ 100,00kWp 

Εγκατάσταση και σύνδεση με την ΔΕΗ φωτοβολταϊκού συστήματος 100kWp, σταθερού προσανατολισμού, επι εδάφους στην περιοχή της Χωριστής Δράμας.

 

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΌ ΧΩΡΙΣΤΗ

 

 

 

 

 


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

26-06-2020
Συμβάσεις συνολικής ισχύος 2,5MW για Φωτοβολταϊκά Πάρκα σύναψε η Heliosystems