Τελευταία νέα : 30-04-2021 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HELIOSYSTEMSΒασικές γνώσεις για τα φωτοβολταϊκά συστημάτα


 

Μόνοκρυσταλλικά, πόλυκρυσταλλικά, thin film, υβριδικά και άλλα

 

Αρχή λειτουργίας των φωτοβολταϊκών συστημάτων

 

Ιστορικό και σημερινές εξελίξεις

 

Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα

 

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα

 


Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι μια τεχνολογία πολλά υποσχόμενη, ικανή να δώσει λύσεις σε δύο μεγάλα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Αυτά είναι το έλλειμα ενεργειακών πηγών για τις ανάγκες του πλυθησμού της γης και το περιβαλοντολλογικό ζήτημα που έχει προκύψει από την κατάχρηση των φυσικών πόρων από τον άνθρωπο.

Η εκμετάλλευση της "ανεξάντλητης" ενέργειας του ήλιου με την χρήση των φωτοβολταικων στοιχείων μπορεί να αντικαταστήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.

Επιλέξτε κάποιον από τους παραπάνω συνδέσμους για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα φωτοβολταϊκά συστήματα.


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα