Τελευταία νέα : 30-04-2021 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας

 

HYUNDAI SOLAR PANELS


HYUNDAI SOLAR Φωτοβολταϊκά Πλαίσια 

HYUNDAI SOLAR (Ν. ΚΟΡΕΑ)

HYUNDAI SOLAR

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος Ισχύς Pmpp (Watt) Τεχνολογία
SF SERIES 194 - 212 Πολυκρυσταλλικό
SG SERIES 218 - 236 Μονοκρυσταλλικό

 


 

Αλλα προϊόντα

 


Αντιστροφείς - μετατροπείς

Βάσεις στήριξης

Ρυθμιστές φόρτισης

Συσσωρευτές


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

30-04-2021
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας