Τελευταία νέα : 01-11-2019 Φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας

 

HYUNDAI SOLAR PANELS


HYUNDAI SOLAR Φωτοβολταϊκά Πλαίσια 

HYUNDAI SOLAR (Ν. ΚΟΡΕΑ)

HYUNDAI SOLAR

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος Ισχύς Pmpp (Watt) Τεχνολογία
SF SERIES 194 - 212 Πολυκρυσταλλικό
SG SERIES 218 - 236 Μονοκρυσταλλικό

 


 

Αλλα προϊόντα

 


Αντιστροφείς - μετατροπείς

Βάσεις στήριξης

Ρυθμιστές φόρτισης

Συσσωρευτές


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

01-11-2019
Φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας