Τελευταία νέα : 30-04-2021 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας

 

Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Heliosystems


 

 

Για προσφορά σε φωτοβολταϊκά πάρκα 500kW ή 100kW πατήστε εδώ (φωτοβολταϊκά τιμές 2020)

ή τηλεφωνικά στο 25210-55050.

 

Ακολουθούν γενικές πληροφορίες που αφορούν τα φωτοβολταικα παρκα.

 

Τα διασυνδεδεμένα συστήματα ή φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό το γεγονός ότι υπάρχει φυσική ένωση με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Η σχέση μιας εγκατεστημένης μονάδας με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας είναι αμφίδρομη.
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να απορροφά ενέργεια αλλά και να διαχέει ενέργεια προς το δίκτυο.

 

Ποιο συγκεκριμένα οι πιθανές περιπτώσεις που μπορεί να συναντήσουμε ένα διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα είναι οι παρακάτω:

 

Κατηγορίες διασυδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων

 

Πώληση ενέργειας προς το ηλεκτρικό δίκτυο (Φωτοβολταϊκό Πάρκο)

1. Όταν μια εγκατάσταση έχει ως αποκλειστικό σκοπό την έγχυση ενέργειας προς το δίκτυο. Σε αυτές τις περιπτώσεις στόχος είναι η μέγιστη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η πώληση της σε κάποιον προμηθευτή (καταναλωτή). Τέτοιου είδους μονάδες ονομάζονται και Φ/Β σταθμοί, Φωτοβολταϊκά πάρκα κλπ. Συνήθως τα φωτοβολταϊκά πάρκα εγκαθιστούνται σε αγροτεμάχια, χωράφια, οικόπεδα κλπ. Η εγκατεστημένη ισχύς πλέον συνήθως είναι 500kW ή 100kW και η έκταση που καλυπτουν για τα μεν 500αρια είναι από 7,5 στρέμματα και πάνω, ενώ για τις εγκαταστάσεις των 100kW αρκούν ακόμα και 3 στρέμματα. Τα φωτοβολταϊκά πάρκα συνήθως εγκαθιστούνται από ιδιώτες, αγρότες και άλλα νομικά πρόσωπα. Μάλιστα για τους αγρότες υπάρχει και επιπλέον επιδοτηση για φωτοβολταικα παρκα.

 

- Παραδείγματα φωτοβολταϊκών πάρκων της HelioSystems ΕΔΩ

 

Η ισχύς σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να είναι από μερικά KW εώς και αρκετά MW και ανάλογες ανάγκες προκύπτουν αναφορικά με την έκταση του ΦΒ σταθμού. Στην Ελλάδα η συνηθέστερη επένδυση σε αυτά τα επίπεδα είναι αυτή των 100KW (γιατί συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της υψηλής επιδότησης της KWh αναλογικά με το κόστος εγκατάστασης και της ευκολότερης αδειοδότησης του ΦΒ σταθμού).
Τελευταία με την ΡΑΕ να μην δέχεται άλλες αιτήσεις πολλοί επένδυτές έχουν στραφεί και σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς 20KW όπου η διαδικασία αδειοδότησης είναι πολύ απλή και μπορεί μάλιστα να ολοκληρωθεί άμεσα και γρήγορα (Θα πρέπει να έρθετε σε συνενόηση απ' ευθείας με την ΔΕΗ). (Πληροφορίες για επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάρκα). (2010)

 

Πόσο κοστιζει όμως ενα φωτοβολταικο παρκο 500kw το 2020;

 

*Σημείωση: Για να υπολογίσετε την απόδοση διασυνδεδεμένων συστημάτων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δωρεάν φόρμες υπολογισμού του selasenergy.gr.

 

Κατηγοριοποίηση διασυνδεδεμένων συστημάτων με κριτήριο τα συστήματα στήριξης

 

-Στήριξη με σταθερό σύστημα στο έδαφος.
-Στήριξη με σταθερό σύστημα σε επικληνή στέγη.
-Στήριξη με σταθερό σύστημα σε επίπεδη οροφή κτιρίου.
-Στήριξη με σύστημα ηλιοστατών στο έδαφος (πολύ σπάνια σε οροφές αν επαρκούν τα κριτήρια στατικότητας)
φωτοβολταικα Heliosystems  

 

ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ

ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ-ΓΑΤΟΥ 85 ΟΡΦΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

 

Πλεονεκτήματα σταθερών συστημάτων

 

Γενικά τα σταθερά συστήματα πλεονεκτούν σε σχέση με τα tracker στην απλότητα της κατασκευής, στο κόστος εγκατάστασης, στην ταχύτητα εγκατάστασης, στο κόστος συντήρησης, στην μεγαλύτερη απεξάρτηση του επενδυτή από τον κατασκευαστή και σε θέματα αξιοπιστίας (realibility, availability).

 

Φωτοβολταϊκά πάρκα με ηλιοστάτες (solar tracker)

Στα φωτοβολταϊκά πάρκα πολλές φορές συνιθίζεται η χρήση συστημάτων παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου. Τα συστήματα αυτά ονομάζονται ηλιοστάτες ή trackers. Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι η άμεση ακτινοβολία (direct irradiation) προσπίπτει σχεδόν συνεχώς στα πάνελ, κάθετα με αποτέλεσμα την αυξημμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπάρχουν 3 βασικά είδη τέτοιων συστημάτων.

- Παρακολούθηση της τροχιάς στον κάθετο άξονα
(vetrical one axis tracker)-> (Μικρή αύξηση απόδοσης)

- Παρακολούθηση της τροχιάς στον οριζόντιo άξονα
(horizontal one axis tracker) -> (Μέσαία αύξηση απόδοσης)

- Παρακολούθηση της τροχιάς και στους δύο άξονες
(dual axis tracker) -> (Μέγιστη αύξηση απόδοσης)

Επίσης ανάλογα με την μέθοδο που δίνει κίνηση στους άξονες του συστήματος διακρίνονται σε:
- Υδραυλικά συστήματα κίνησης
- Ηλεκτρικά συστήμτατα κίνησης

Πλεονεκτήματα κινητών συστημάτων (ηλιοστατών)

 

Τα tracker πλεονεκτούν συνολικά στην απόδοση της επένδυσης του φωτοβολταϊκού συστήματος και αποδίδουν μεγαλύτερα οικονομικά ωφέλη (όταν όμως ισχύουν και αρκετοί άλλοι παράμετροι)
Υπάρχει ένα αυξημένο κόστος γενικότερα στην κατασκευή και την εγκατάσταση αλλά οι ηλιοστάτες μπορούν να αυξήσουν αρκετά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Φυσικά αυτό και μόνο το γεγονός αποτελεί βασικό κριτήριο για πολλούς επενδυτές που επιθυμούν το μέγιστο όφελος από την επένδυση τους.

 

TRACKER MECKATRON S80

Η αύξηση αυτή μπορεί ξεκινάει από 10% (για συστήματα μονού άξονα) να φτάσει ακόμα και το 40% (αλλά για κάποιες μόνο εποχές του χρόνου). Ο υπολογσμός της μέσης ετήσιας αύξησης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ενος συστήματος είναι το κρίσιμο μέγεθος που θα πρέπει να υπολογισεί κανείς για να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα.

 

Η χρήση των tracker πάντως συστήνεται μόνο σε περιοχές που έχουν υψηλό ποσοστό άμεσης ακτινοβολίας (όπως στην Ελλάδα). Εγκαθιστούνται σε εκτάσεις αγροτεμαχίων, χωραφιών, οικοπέδων κλπ, μεγαλύτερων διαστάσεων σε σχέση με τα σταθερά συστήματα.

 
φωτοβολταικα Heliosystems  

 

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι στην Ισπανία και την Γερμανία (οι 2 περισσότερο ώριμες αγορές του κόσμου) όπου έχουν τοποθετηθεί πολλά φωτοβολταϊκά πάρκα χρησιμοποιούνται διαφορετικές πρακτικές όσον αφορά τα συστήματα στήριξης.
Στην μεν συνεφιασμένη Γερμανία τα συντριπτικά περισσότερα εγκατεστημμένα συστήματα είναι σταθερά, ενώ στην Ισπανία τα trackers έχουν κατακτήσει ένα πολύ σημαντικό μερίδιο της αγοράς.

Συμπερασματικά υπάρχουν αρκετοί παράμετροι που θα πρέπει κανείς να σταθμίσει για να προχωρήσει στην επιλογή ενος σταθερού συστήματος στήριξης σε σχέση με ένα σταθερό.

Μειονεκτήματα κινητών συστημάτων (ηλιοστατών)

 

Στα μειoνεκτήματα των κινητών συστημάτων μπορούν να αναφερθούν:

- Το αυξημένο κόστος της επένδυσης.
- Η ύπαρξη κινητών μερών η οποία και αυξάνει την πολυπλοκότητα του συστήματος.
- Η ανάγκη για αυτοκατανάλωση κάποιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για την περιστροφή (κίνηση) των συστημάτων.
- Το αυξημένο κόστος συντήρησης.
- Η μεγαλύτερη ανάγκη για απομακρυσμένο (τηλεπικοινωνιακά) έλεγχο του συστήματος μιας και η πιθανότητα αστοχίας είναι μεγαλύτερη.
- Μεγαλύτερος κίνδυνος καταστροφής σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων.
- Υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερων εκτάσεων και έτσι ένα κινητό σύστημα 500kW χρείαζεται περίπου 13 στρέμματα ενώ ένα σταθερό με τις νέες τεχνολογίες χρειάζεται τουλάχιστον 8,5 στρέμματα.

 

Συμπερασματικά υπάρχουν αρκετοί παράμετροι που θα πρέπει κανείς να σταθμίσει για να προχωρήσει στην επιλογή ενος σταθερού συστήματος στήριξης σε σχέση με ένα κινητό. Φωτογραφίες από φωτοβολταϊκά έργα σταθερα και κινητά.

 

Φωτοβολταϊκά για αγρότες εδώ

 

Φωτογραφίες από φωτοβολταϊκά έργα σταθερα και κινητά.

 

prosotsani διασυνδεδεμένο συστημα σχεδιο
kali vrisi pallikaris

 

Πώληση/αγορά ενέργειας προς/από το ηλεκτρικό δίκτυο

Όταν μια εγκατάσταση χρησιμοποιεί το δίκτυο ως εναλλακτική πηγή τροφοδότησης ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση που η παραγωγή του τοπικού φβ σταθμού δεν επαρκεί κάποιες ώρες της ημέρας (ή γενικότερα δεν επαρκεί) για να τροφοδοτήσει την ενεργειακές ανάγκες της εγκατάστασης.
Στις ποιο πάνω περιπτώσεις η εγκατάσταση μπορεί να απορροφά ενέργεια από το δίκτυο για να πληρώσει τις ενεργειακές τις ανάγκες. Επίσης μπορεί να συμβαίνει και το αντίστροφο. Δηλαδή όταν η ενέργεια που παράγεται από την μονάδα είναι περισσότερη από αυτήν που καταναλώνεται, η περίσσεια της ενέργειας μπορεί να διοχετεύεται (πωλείται) στο δίκτυο.
Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να διαθέτει δύο μετρητικά συστήματα, το ένα από τα οποία θα μετρά την εξερχόμενη ενέργεια και το άλλο την εισερχόμενη. Τα συστήματα αυτά ονομάζονται και grid interactive.

 

Χρήση του ηλεκτρικού δικτύου ως BACK-UP

Όταν μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει ως αποκλειστικό στόχο την απορρόφηση ενέργειας από το ηλεκτρικό δίκτυο γιατί η ποσότητα ενέργειας που παράγει εξ ορισμού δεν καλύπτει τις ενεργειακές τις ανάγκες.
Αυτά τα συστήματα ονομάζονται και grid back up. Ουσιαστικά σε αυτήν την περίπτωση ο σχεδιασμός του συστήματος γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι το σύνολο της ενέργειας που παράγεται θα απορροφάται από τις ηλεκτρικές καταναλώσεις της εγκατάστασης.

 

Δείτε τις προσφορές του μήνα για Φωτοβολταϊκά Πάρκα

 


 

Φωτοβολταϊκά Πάνελ φωτοβολταϊκα πανελ

 

canadian schuco panasonic by sanyo suntech power yingli solar
Canadian Solar Schuco Panasonic - Sanyo Suntech Power Yingli Solar

 


 

Αντιστροφείς Δικτύου small gri dinverter

 

 

kostal electric powerone aurora refusol logo sma logo ad
Kostal Electric Power - One REFU SOL SMA solar edge

 


 

 

Αλλα προϊόντα:

 

statheres vaseis Βάσεις στήριξης

 

solar charger Ρυθμιστές φόρτισης

 

opzs battery Συσσωρευτές

 

 


Σχετικοί Σύνδεσμοι
Οι αρχές λειτουργίας των ΦΒ συστημάτων
Μόνοκρυσταλλικά, πόλυκρυσταλλικά, thin film, υβριδικά και άλλα
Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Παραδείγματα Φωτοβολταϊκών Σταθμών - Έργων