Τελευταία νέα : 30-04-2021 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ


Ελληνική νομοθεσία ΑΠΕΤα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί ένα νέο νομοθετικό περιβάλλον στην Ελλάδα που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γενικότερα την αγορά της ενέργειας το οποίο σε γενικές γραμμές είναι εναρμονισμένο με το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η νομοθεσία που αφορά την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας

 

Οι θεσμικοί φορείς του χώρου της ενέργειας, ΡΑΕ - ΔΕΣΜΗΕ - ΔΕΗ

 

Νέος Νόμος Ν.3734/2009 - Αρχικός Nόμος Ν.3486/2006

 

 


Προϊόντα


Φωτοβολταϊκά πάνελ

Αντιστροφείς δικτύου

Βάσεις στήριξης

Ρυθμιστές φόρτισης

Συσσωρευτές


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

30-04-2021
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας