Τελευταία νέα : 30-04-2021 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας

 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ


Αδειοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος


 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε καλέστε στο 25210-55050

 

[Τελευταία ενημέρωση: 19-07-2010]

 

Οι κατηγορίες των φωτοβολταϊκών έργων που δύναται να αδειοδοτηθούν άμεσα και αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση τους, είναι οι ακόλουθες:

 

- Έργα σε στέγες σπιτιών και μικρών επιχειρήσεων έως 10kW (άμεσα)

Η αδειοδότηση περιλαμβάνει:

1.Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας *

2.Αίτηση σύμβασης σύνδεσης με την ΔΕΗ

3.Σύναψη συμβολαίου αγοραπωλησίας με την ΔΕΗ

 

- Έργα σε στέγες κτιρίων έως 100kW (άμεσα)

Η αδειοδότηση περιλαμβάνει:

1.Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας *

2.Αίτηση σύμβασης σύνδεσης με την ΔΕΗ

3.Σύναψη συμβολαίου αγοραπωλησίας με τον ΔΕΣΜΗΕ

 

- Έργα σε στέγες κτιρίων από 100kW έως 1MW (άμεσα)

Η αδειοδότηση περιλαμβάνει:

1.Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας *

2.Αίτηση σύμβασης σύνδεσης με την ΔΕΗ

3.Σύναψη συμβολαίου αγοραπωλησίας με τον ΔΕΣΜΗΕ

 

- Έργα επί εδάφους έως 100kW (εξέταση μετά την 4η Σεπτεμβρίου)

Η αδειοδότηση περιλαμβάνει:

1.Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας *

2.Αίτηση σύμβασης σύνδεσης με την ΔΕΗ

3.Σύναψη συμβολαίου αγοραπωλησίας με τον ΔΕΣΜΗΕ

Διάρκεια αδειοδότησης εκτός ΔΕΣΜΗΕ = 1εβδομάδα έως 1μήνα

 

- Έργα επί εδάφους από 100kW έως 500kW (εξέταση μετά την 4η Σεπτεμβρίου)

Η αδειοδότηση περιλαμβάνει:

1.Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας *

2.Αίτηση σύμβασης σύνδεσης με την ΔΕΗ

3.Σύναψη συμβολαίου αγοραπωλησίας με τον ΔΕΣΜΗΕ

 

- Έργα επί εδάφους από επαγγελματίες αγρότες έως 100kW (εξέταση με προτεραιότητα που δεν έχει όμως ακόμα καθορισθεί)

Η αδειοδότηση περιλαμβάνει:

1.Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας *

2.Αίτηση σύμβασης σύνδεσης με την ΔΕΗ

3.Σύναψη συμβολαίου αγοραπωλησίας με τον ΔΕΣΜΗΕ

 

* Σε περίπτωση εγκατάστασης με ηλιοπαρακολουθητές θα χρειαστεί έγκριση εργασιών και οχι έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας..

 

 

Η εταιρεία HELIOSYSTEMS αναλαμβάνει τις διαδικασίες έκδοσης άδειας παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας και της λήψης εξαίρεσης από άδεια παραγωγής .

 

Για πληροφορίες σχετικά με την νομοθεσία που καθορίζει το περιβάλλον αδειοδότησης πατήστε εδώ

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


Σχετικοί Σύνδεσμοι
Οι αρχές λειτουργίας των ΦΒ συστημάτων
Μόνοκρυσταλλικά, πόλυκρυσταλλικά, thin film, υβριδικά και άλλα
Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Παραδείγματα Φωτοβολταϊκών Έργων

 


Προϊόντα


Φωτοβολταϊκά πάνελ

Αντιστροφείς δικτύου

Βάσεις στήριξης

Ρυθμιστές φόρτισης

Συσσωρευτές


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα