Φωτοβολταϊκά Νέα18/07/2007

Τροποποίηση της πρώτης φάσης του "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ"

Πηγή: [Υπουργείο Ανάπτυξης]

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας,ύστερα από εισήγηση του γενικού γραμματέα του υπουργείουΑνάπτυξης Νίκου Στεφάνου, ενέκρινε την τροποποίηση της πρώτης φάσης του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών,μετάαπό εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), σε συνέχεια της από 25 Απριλίου 2007 απόφασής του σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14  του ν. 3468/2006 για την «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ΣΗΘΥΑ».

Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης αυτής, ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 «Με τη σημερινή τροποιητική απόφαση της πρώτης φάσης του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών, το οποίο καταρτίστηκε από τη Ρ.Α.Ε, στόχος μας είναι:

Πρώτον: Η επίτευξη της κατά το δυνατόν ταχύτερη διείσδυση της παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με την αύξηση του στόχουγια την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών σταθμών στο διασυνδεδεμένο δίκτυο της Χώρας από 500 MWp που είχε τεθεί με το Πρόγραμμα τον περασμένο Απρίλιο σε 640 MWp, εκ των οποίων 50 MWp θα αναπτυχθούν αποκλειστικά από αυτοπαραγωγούς, δηλαδή δεν επιβαρύνουν οικονομικά το σύστημα.

Δεύτερον: Η παροχή πρόσθετων δυνατοτήτων ανάπτυξηςφωτοβολταϊκών σταθμών σε περιοχές που έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μακροχρόνια εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείων για τη στήριξη του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής της χώρας. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η ανάπτυξη πρόσθετης φωτοβολταϊκής ισχύος:

▪         50 MWp στο νομό Αρκαδίας με άμεση ένταξη (αδειοδότηση εντός του 2007) ώστε να επιτευχθεί παράλληλα και η περαιτέρω στήριξη του νοτίου ηλεκτρικού συστήματος κατά τις ώρες αιχμής της ζήτησης.

▪         30 MWp στους νομούς Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με χρονική κλιμάκωση 4 ετών (2007-2010) στην αδειοδότησή τους.

Με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο Ανάπτυξης και η ΡΑΕ στηρίζουν ένα καλύτερο περιβάλλον για τα μεγάλα ενεργειακά κέντρα της χώρας στη Κοζάνη, τη Φλώρινα και την Αρκαδία που λειτουργούν με καύσιμο το λιγνίτη.

Τρίτον: Ο διαχωρισμός των διασυνδεδεμένων νησιών από τις Διοικητικές Περιφέρειες στις οποίες εντάσσονται με το Πρόγραμμα, όσον αφορά την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών, ώστε να ακολουθηθεί ενιαία στρατηγική ανάπτυξης των σταθμών αυτών σε όλη τη νησιωτική χώρα. Η στρατηγική αυτή προβλέπει την κατά προτεραιότητα ανάπτυξη μικρών φωτοβολταϊκών σταθμών στα νησιά, λόγω και της ιδιαίτερης οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξής τους, καθώς και του ιδιάζοντος περιβαλλοντικού χαρακτήρα τους.

Η συνολική φωτοβολταϊκή ισχύς που προβλέπεται στη φάση αυτή να αναπτυχθεί στα διασυνδεδεμένα νησιά ανέρχεται σε 20 MWp και επιμερίζεται σε κάθε νησί με βάση τις δυνατότητες και τις ηλεκτρικές καταναλώσεις τους. Προκειμένου δε να διασφαλισθεί ότι δεν διαταράσσεται το επενδυτικό περιβάλλον και οι προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί με το Πρόγραμμα στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, παρέχεται, με την τροποποίηση αυτή, πρόσθετη φωτοβολταϊκή ισχύς 10 MWp αποκλειστικά για τα διασυνδεδεμένα νησιά.

Τέταρτον: Η παροχή νέων ευκαιριών για τη ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς, δεδομένου ότι τα διαθέσιμα περιθώρια και το ήδη εκδηλωμένο ενδιαφέρον των ενδιαφερομένων που έχει εκφραστεί με την υποβολή σχετικών αιτήσεων, περιορίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης τέτοιων σταθμών από αυτοπαραγωγούς.

Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς, δηλαδή από καταναλωτές που γίνονται και παραγωγοί, έχει οφέλη τόσο στο δίκτυο, όσο και στην ελληνική οικονομία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις καλλιέργειας φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης από τους καταναλωτές.

Έτσι, με την τροποποίηση του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς συνολικής ισχύος 50 MWp στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, για την οποία θεωρείται ως εντασσόμενη στο Πρόγραμμα ισοδύναμη ισχύς 10 ΜWp, χωρίς χρονικούς περιορισμούς ή άλλους περιορισμούς ως προς το μέγεθος των σταθμών.

Τέλος, παρότι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια τέθηκαν σε λειτουργία νέα έργα ΑΠΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 50% των σταθμών που είχαν εγκατασταθεί τα προηγούμενα 10 χρόνια, και την αναμενόμενη επιτάχυνση στην υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ τόσο με το νέο σύστημα αδειοδότησης, σε συνδυασμό με τα αυξημένα οικονομικά κίνητρα όσοκαι με την προώθηση του ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), επισημαίνω, για μια ακόμη φορά, ότι οι επενδύσεις στην ενέργεια απαιτούν γνώσεις και υπευθυνότητα».

 *Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες και δεδομένα, και μπορεί να τροποποιηθεί στο μέλλον εφόσον διαπιστωθούν σημαντικές μεταβολές στα δεδομένα και στις συνθήκες αυτές.

 Επιστροφή στην ενότητα "Νέα"

fb-logo instagram linked inΑίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματαHeliosystems || All rights reserved -2022 Αρχική | Προφίλ | Επικοινωνία | Φωτοβολταϊκά Πάνελ | Inverter δικτύου | Προσφορές | Προϊόντα | Νέα | Έργα