Φωτοβολταϊκά Νέα07/12/2009

Αναστολή υποδοχής αιτημάτων σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος μέχρι και 20 kW

Πηγή: ΔΕΗ

Ως γνωστόν, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ6/Φ1/οικ.15450/18.07.2007 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1276/Β/24.07.2007 και την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 123/2007) προέβλεπε συνολική ισχύ 50 MW για τους σταθμούς ισχύος έως και 20 kW μέχρι το τέλος του 2010.


Με βάση τις αιτήσεις για σταθμούς της κατηγορίας αυτής που έχουν κατατεθεί στις Τοπικές Υπηρεσίες («Περιοχές») ΔΕΗ, όπως παρακολουθούνται μηχανογραφικά από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου, η συνολική αιτηθείσα ισχύς υπερέβη το ως άνω όριο των 50 MW.


Κατόπιν αυτού, αναστέλλεται προσωρινά από το πρωϊ της Δευτέρας 7ης Δεκεμβρίου 2009 η παραλαβή των αιτήσεων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως και 20 kW με απόδοση αριθμού ΦΒ (φωτοβολταϊκού σταθμού) και αντίστοιχη δέσμευση ισχύος. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στη Γραμματεία της αρμόδιας Περιοχής ΔΕΗ και να λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία, ώστε να τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας, χωρίς καταβολή του ποσού των 300 €, εφόσον οι σχετικοί φάκελοι σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερομένων είναι πλήρεις, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης του σταθμού και της Έγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την αρμόδια Πολεοδομία.


Οι αιτήσεις θα εξετασθούν στο μέλλον, σε συνάρτηση με το περιθώριο ισχύος που θα αποδεσμευτεί από την ακύρωση παλαιών αιτήσεων που αδρανούν (διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη), καθώς και σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σταθμών από το ΥΠΕΚΑ, ενόψει της επικείμενης αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου για τους σταθμούς ΑΠΕ.
Επισημαίνεται ότι οι Περιοχές ΔΕΗ θα εξακολουθήσουν να παραλαμβάνουν κανονικά αιτήσεις:


α) για σταθμούς ισχύος άνω των 20 kW (και μέχρι και 100 kW)
β) για σταθμούς ισχύος μέχρι και 10 kW του «Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης σε κτιριακές εγκαταστάσεις (στέγες)»
γ) για σταθμούς αυτοπαραγωγών ισχύος μέχρι και 100 kW.Επιστροφή στην ενότητα "Νέα"

fb-logo instagram linked inΑίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματαHeliosystems || All rights reserved -2022 Αρχική | Προφίλ | Επικοινωνία | Φωτοβολταϊκά Πάνελ | Inverter δικτύου | Προσφορές | Προϊόντα | Νέα | Έργα