Φωτοβολταϊκά Νέα16/02/2010

Αλλαγές στην τιμολόγηση της κιλοβατώρας (kWh) για φωτοβολταϊκά

Πηγή: [Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής]

Με το σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» θέτουμε τις βάσεις για την ταχεία και ορθολογική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στόχος μας, είναι να ανταποκριθούμε στο νέο περιβάλλον που δημιούργησε η νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το κλίμα και την ενέργεια, τους δεσμευτικούς στόχους για το 2020 και το νέο σύστημα για την εμπορία των δικαιωμάτων εκπομπών που θα ισχύσει στην Ευρώπη από το 2013. Η δέσμευση μας για προώθηση των ΑΠΕ αποτελεί πολιτική προτεραιότητα του οράματός μας για την Πράσινη Ανάπτυξη. Το σχέδιο μας θα εξειδικευθεί με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ το οποίο θα περιλαμβάνει τις στρατηγικές μας επιλογές για την επίτευξη των στόχων του 2020.

Στο νέο οικονομικό περιβάλλον, η ορθολογική τιμολόγηση των ΑΠΕ αποσκοπεί στην ανάπτυξη της αγοράς και την βιωσιμότητα των επενδύσεων λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο κόστος ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα λόγω των εκπομπών CO2 και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Κατά το διάστημα που προηγήθηκε, πραγματοποιήθηκε μια εκτενής διαβούλευση για την τιμολόγηση όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ που περιλαμβάνονται στο ν.3468/2006.

Το σχέδιο για την τιμολόγηση της ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήματα που καλύπτεται από το ν.3734/2009, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την Παρασκευή 19/2/2010.

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν την τιμολόγηση της ενέργειας από φωτοβολταϊκά είναι:

1. Η τιμολόγηση της ενέργειας από έργα που ήδη λειτουργούν ή έχουν υπογράψει σύμβαση, θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Η τιμολόγηση πρέπει να αντανακλά το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζει την βιωσιμότητα των επενδύσεων.
3. Η αναθεώρηση της τιμολόγησης στο μέλλον πρέπει να στηρίζεται στις πραγματικές εξελίξεις της αγοράς και την εξέλιξη του κόστους παραγωγής.

Με βάση τα ανωτέρω, η τιμολόγηση της ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα προτείνεται ως ακολούθως:

Παραγωγή  ηλεκτρικής ενέργειας  από: Τιμή  ενέργειας σε Διασυνδεδεμένο Σύστημα &

Μη  Διασυνδεδεμένα Νησιά (€/MWh)

Φωτοβολταϊκά έως 10kWpeak στον οικιακό τομέα και σε μικρές επιχειρήσεις (σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα σε κτιριακές εγκαταστάσεις – ΚΥΑ 12323/ΓΓ 175/4.6.2009) 550
Φωτοβολταϊκά  ισχύος μικρότερης ή ίσης των 100kWpeak 400
Φωτοβολταϊκά ισχύος μεγαλύτερης των 100kWpeak 320


Επιστροφή στην ενότητα "Νέα"

fb-logo instagram linked inΑίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματαHeliosystems || All rights reserved -2022 Αρχική | Προφίλ | Επικοινωνία | Φωτοβολταϊκά Πάνελ | Inverter δικτύου | Προσφορές | Προϊόντα | Νέα | Έργα