Φωτοβολταϊκά Νέα09/09/2010

Τροποποίηση του προγράμματος ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ

Πηγή: [ΥΠΕΚΑ]

Μια σημαντική τροποποίηση ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Επιγραμματικά οι αλλαγές που επιφέρει η νέα υπουργική απόφαση είναι:

- Επιτρέπεται πλέον η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε βοηθητικούς χώρους των κτιρίων όπως στέγαστρα, χώροι στάθμευσης και αποθήκες.

- Είναι δυνατή, η συμμετοχή στο πρόγραμμα και των ΜΗ διασυνδεδεμένων νήσων για εγκαταστάσεις έως 5kW.

- Επιτρέπεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Σχολεία νοσοκομεία κλπ) (ΝΠΔΔ) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

- Απαιτείται υποβολή έγγραφης γνωστοποίησης εργασιών και εκπόνησης μελέτης εγκατάστασης  στην ΔΕΗ έναντι της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας που ίσχυε μέχρι σήμερα (δεν υπάρχει πλέον ανάμειξη της Πολεοδομίας στην διαδικασία).

 

 Επιστροφή στην ενότητα "Νέα"
Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα