Φωτοβολταϊκά Νέα15-11-2011

Συνδέθηκε ακόμα ένας ΦΒ σταθμός 100kW (Φωτοβολταϊκά Αγρότες)

Πηγή: [Ηλιοσυστεμς]

Ακόμα ένα Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 100kWp κατασκευασμένος από την HelioSystems, συνδέθηκε με το δημόσιο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Για την υλοποίησή του χρησιμοποιήθηκαν πολυκρυσταλλικά φβ κύταρα και τριφασικοί αντιστροφείς. Όλος ο εξοπλισμός προέρχεται από χώρα της ΕΕ. Δείτε περισσότερα στα έργα.

 Επιστροφή στην ενότητα "Νέα"
Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα