Φωτοβολταϊκά Νέα10-08-2012

Νέες τιμές (FiT) από 10η Αυγούστου 2012

Νέες τιμές (FiT) από 10η Αυγούστου 2012
- NEOΣ NOMOΣ

- New Greek Feed in tariff (FiT)

Επιστροφή στην ενότητα "Νέα"
Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα