Φωτοβολταϊκά Νέα01-11-2019

Φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας

Φωτοβολταικα σε γη υψηλής παραγωγικότητας


Αλλάζουν τα δεδομένα όσον αφορά το επιτρεπτό εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Πιο συγκεκριμμένα θα επιτρέπεται πλέον η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μικρού μεγέθους (έως 1MW) σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας σε ποσοστό έως 1% ανά νομό.

Το παραπάνω μέτρο, περιλαμβάνεται στο πακέτο νέων ρυθμίσεων που πρόκειται να θεσμοθετήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποκάλυψε ο Υπουργός σε συνέντευξη τύπου. Θα υπάρχει όμως για τα φωτοβολταϊκά έργα το όριο του 1MW έτσι ώστε να ενισχυθεί η μικρή και διεσπαρμένη παραγωγή.

Αναμένεται λοιπόν να εκδωθεί ΚΥΑ μέσα σε 2 μήνες από την ψήφιση του νόμου, με την οποία θα καθορισθεί η συνολική ισχύς σε MW των φωτοβολταϊκών σταθμών που επιτρέπεται να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά σε ΓΓΥΠ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και να ενημερωθούν και οι εμπλεκόμενες με τις σχετικές διαδικασίες, υπηρεσίες.
Επιστροφή στην ενότητα "Νέα"
Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα