Φωτοβολταϊκά Νέα26-06-2020

Συμβάσεις συνολικής ισχύος 2,5MW για Φωτοβολταϊκά Πάρκα σύναψε η Heliosystems

Συμβάσεις συνολικής ισχύος 2,5MW για Φωτοβολταϊκά Πάρκα σύναψε η Heliosystems.

Πρόκειται για 3 έργα των 500kW και ένα του 1MW. Τα τέσσερα έργα βρίσκονται στον νομό Καβάλας. Για όλα τα προαναφερθέντα έργα η  Heliosystems ανέλαβε τον σχεδιασμό, μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση των εν λόγω φωτοβολταϊκών πάρκων.Επιστροφή στην ενότητα "Νέα"
Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα