Φωτοβολταϊκά Νέα30-04-2021

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας

 Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας.


Ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες σε 4 ακόμα φωτοβολταϊκούς σταθμούς:

- ΦΒ 500kW στην περιοχή Δρυμούσα Χρυσούπολης, Νομού Καβάλας

- ΦΒ 500kW στην περιοχή Γραβούνα Χρυσούπολης, Νομού Καβάλας

- ΦΒ 500kW στην περιοχή Μοναστηράκι Κεραμωτής, Νομού Καβάλας

- ΦΒ 500kW στην περιοχή Αδριανής, Νομού Δράμας

Επιστροφή στην ενότητα "Νέα"
Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα