Πληροφορες για τις φρμες υπολογισμο του Selasenergy.gr

 

Βση Δεδομνων Μετεωρολογικν Στοιχεων

Τα μετεωρολογικ στοιχεα για την μτρηση της ηλιακς ακτινοβολας προρχονται απ το Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS). Τα στοιχεα του PVGIS συλλγονται για μεγλα χρονικ διαστματα απ δεκδες επγειους μετεωρολογικος σταθμος οι οποοι βρσκονται διεσπαρμνοι στην Ευρπη και μετρον μεσα την νταση της ηλιακς ακτινοβολας. ς ργανο μτρησης της ηλιακς ακτινοβολας χρησιμοποιονται πυρανμετρα. Απ αυτ τα μετεορολογικ δεδομνα εξγονται με μαθηματικ προσεγγιστικ μοντλα μεθδων παρεμβολς, προβλψεις για τα αντστοιχα στοιχεα ηλιοφνειας σε λη την Ευρπη.

Οι φρμες υπολογισμο

Περιοχ/Τοποθεσα

Τα στοιχεα σε κθε μτρηση που κνετε αφορον το ακριβς σημεο του οποου οι συντεταγμνες αναφρονται σε λες τις φρμες (Ανατολικ, Βρεια). Αυτ το στοιχεο θα πρπει πντα να λαμβνεται υπ ψιν διτι η ηλιακ ακτινοβολα εναι διαφορετικ ακμα και σε περιοχς που βρσκονται σε σχετικ μικρς αποστσεις. Γι' αυτν ακριβς τον λγο προβλλουμε αυτ το στοιχεο σε λες τις φρμες αποτελεσμτων.

Σγκριση με πραγματικ αποτελσματα φωτοβολτακν σταθμν

Για να γνει μια αξιπιστη σγκριση των δεδομνων που παρχονται απ το PVGIS με αυτ που μπορε να απδιδει νας φωτοβολτακς σταθμς εφοδιασμνος με αισθητρια μτρησης της ντασης της ηλιακς ακτινοβολας αυτ η διαδικασα θα πρεπι να γνει σε βθος χρνου μιας και τα δεδομνα που παρχει το PVGIS εναι ουσιαστικ μσοι ροι μετρσεων (και προσεγγσεων) πολλν ετν. πως εναι γνωστ ο λιος σε καμα περπτωση δεν παρχει τα δια ποσ ακτινοβολας κθε τος και αυτ γνεται πολ υκολα αντιληπτ και αισθητ απ τον καθνα μας.

Πσο σοβαρ λοιπν πρπει να λβω υπ' ψιν μου τα αποτελσματα;

Το γεγονς τι το διο το Photovoltaic Geographical Information System επιφυλσσεται για την ακρβεια των αποτελεσμτων που παρχει δεν σημανει τι αυτ δεν δνουν μια πολ καλ προσγγιση για τα μεγθη που υπολογζει.

Μλιστα εναι κοιν παραδεκτ τι το μεγαλτερο ποσοστ των μελετν που χουν γνει απο εμπορικς εταιρεες με σκοπ την δραστηριοποηση στον χρο των φωτοβολτακν χει βασιστε στα δεδομνα που παρχει το PVGIS.

 

Για παρατηρσεις ερωτσεις στις φρμες υπολογισμο παρακαλ επικοινωνεστε με το email: aidonopoulos @ selasenergy.gr

[Κλεσιμο παραθρου]