Τελευταία νέα : 01-06-2022 Πακέτα φωτοβολταϊκού εξοπλισμου σε προνομιακές τιμες 2022, από την Heliosystems

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

 

eshop logo

 


Προγράμματα Εφαρμογών για Φωτοβολταϊκά


Τελευταία Ενημέρωση: 17-10-2019

 

* Έχει διορθωθεί το πρόβλημα με τον χρόνο απόσβεσης του προγράμματος Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης Επένδυσης.

 

* Το Πρόγραμμα Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης Επένδυσης διατίθεται πλέον δωρεάν σε όλους τους χρήστες.

 

* Για τυχόν προβλήματα στην χρήση του προγράμματος επικοινωνήστε με το 2521055050

 


 

Στην ενότητα υπολογιστικά εργαλεία για φωτοβολταϊκά συστήματα σας παρέχονται φόρμες υπολογισμού με τις οποίες μπορείτε να υπολογίσετε διάφορα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Η ενότητα θα ανανεώνεται συνεχώς με νέα προγράμματα με στόχο την ενημέρωση των εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστημάτων αλλά και των επενδυτών σε μικρά ή μεγάλα συστήματα ηλιακής ενέργειας


Κατάλογος φωτοβολταϊκών εργαλείων

 

Έσοδα ανα έτος με βέλτιστη κλίση και μεταβλητό προσανατολισμό


Βίντεο μελέτης σκίασης φωτοβολταϊκών στοιχειοσειρών πραγματικού χρόνου

» 1. Πρόβλεψη ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Ο χρήστης εισάγει τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Περιοχή εγκατάστασης
 2. Εγκατεστημμένη ισχύς ΦΒ
 3. Είδος βάσεων στήριξης

 1. Υπολογίζονται τα παρακάτω μεγέθη για 20 έτη:
 2. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh (κιλοβατώρες) για το 1ο έτος

Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Κλίκ Εδώ)
» 2. Πρόβλεψη μηνιαίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Ο χρήστης εισάγει τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Περιοχή εγκατάστασης
 2. Εγκατεστημμένη ισχύς ΦΒ
 3. Είδος βάσεων στήριξης

 1. Υπολογίζονται τα παρακάτω μεγέθη για 20 έτη:
 2. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh (κιλοβατώρες) για κάθε μήνα του 1ου έτους

Μηνιαία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Κλίκ Εδώ)
» 3. Έσοδα 20ετίας Φωτοβολταϊού Συστήματος
Ο χρήστης εισάγει τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Περιοχή εγκατάστασης
 2. Εγκατεστημμένη ισχύς ΦΒ
 3. Είδος βάσεων στήριξης
 4. Περίοδο έναρξης λειτουργίας
 5. Μέσο ρυθμό μείωσης απόδοσης ΦΒ πάνελ
 6. Μέση τιμή δείκτη καταναλωτή

 1. Υπολογίζονται τα παρακάτω μεγέθη για 20 έτη:
 2. Τα ετήσια έσοδα για κάθε έτος λαμβάνοντας υπ'όψιν τις παραμέτρους που εισήχθησαν

Έσοδα για 20 έτη (Κλίκ Εδώ)

»4. Βέλτιστη ετήσια κλίση φωτοβολταϊκών πάνελ

Ο χρήστης εισάγει τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Περιοχή εγκατάστασης

Υπολογίζονται τα παρακάτω μεγέθη για 20 έτη:

 1. Βέλτιστη γωνία σε μοίρες για μέγιστη ετήσια παραγωγή
Βέλτιστη ετήσια κλίση πάνελ (Κλίκ Εδώ)


»5. Βέλτιστη μηνιαία κλίση φωτοβολταϊκών πάνελ

Ο χρήστης εισάγει τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Περιοχή εγκατάστασης
 2. Μήνας του έτους

Υπολογίζονται τα παρακάτω μεγέθη για 20 έτη:

 1. Βέλτιστη γωνία σε μοίρες για μέγιστη παραγωγή στον μήνα που επιλέξατε
Βέλτιστη κλίση πάνελ ανα μήνα (Κλίκ Εδώ)


»6. Πλήρης Οικονομική Ανάλυση Επένδυσης (Έκδοση με οδηγίες)

Ο χρήστης εισάγει τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Περιοχή εγκατάστασης
 2. Εγκατεστημμένη ισχύ
 3. Είδος βάσεων στήριξης
 4. Απόδοση λειτουργίας
 5. Ημ/νία έναρξης λειτουργίας
 6. Ρυθμό μείωση απόδοσης των ΦΒ
 7. Μέση τιμή δείκτη τιμών καταναλωτή
 8. Κόστος επιδοτούμενο
 9. Κόστη μη επιδοτούμενα
 10. Ποσοστό επιδότησης
 11. Ποσό δανείου
 12. Επιτόκιο δανεισμού
 13. Διάρκεια δανείου
 14. Έξοδα ασφάλισης, λειτουργίας, διαχείρισης, συντήρησης
 15. Ενιαίο ποσοστό φορολόγησης
 16. Επιτόκιο και φόρος καταθέσεων

Υπολογίζονται τα παρακάτω μεγέθη για 20 έτη:

 1. Έσοδα ανα έτος
 2. Δόσεις δανείου
 3. Αποσβέσεις
 4. Έξοδα ανά έτος
 5. Ταμείο έσοδα - έξοδα
 6. Φορολόγηση
 7. Σύγκριση απόδοσης σε σχέση με αύτην των τραπεζικών καταθέσεων
 8. Απόδοση κεφαλαίου

 

Οικονομική ανάλυση επένδυσης με οδηγίες (Κλίκ Εδώ)
Οικονομική ανάλυση επένδυσης γρήγορη (Κλίκ Εδώ)fb-logo instagram linked in
*Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία και την αξιοπιστία των δεδομένων ηλιακής ακτινοβολίας που χρησιμοποιούνται στις φόρμες υπολογισμού δείτε εδώ  

Heliosystems || All rights reserved -2022 Αρχική | Προφίλ | Επικοινωνία | Φωτοβολταϊκά Πάνελ | Inverter δικτύου | Προσφορές | Προϊόντα | Νέα | Έργα