Τελευταία νέα : 01-11-2019 Φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας

 

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ


Υπολογισμός βέλτιστης κλίσης φωτοβολταϊκών πάνελ για όλο το έτος