Τελευταία νέα : 30-04-2021 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ


Υπολογισμός για ΜΙΚΡΑ φωτοβολταϊκά συστήματα έως 10kW


» Προυπόθεση: Βέλτιστη κλίση, Μεταβλητός προσανατολισμός (επιλογή χρήστη)

Εάν ενδιαφέρεστε για έσοδα μεγάλου συστήματος πάνω από 10kW κλικ εδώ


Έως 10kW
(Σημείωση: 1 kW = 1000 Watt)

(Ο βέλτιστος προσανατολισμός για τις χώρες του βορείου ημισφαιρίου όπως η Ελλάδα είναι ο Νότιος)

(Η περίοδος έναρξης λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος καθορίζει και την τιμή πώλησης της ενέργειας σύμφωνα με τον νόμο 3734/2009)

ΒΗΜΑ 5: Μέσος ρυθμός μείωσης της απόδοσης των πάνελ ανά έτος
(Συνήθως οι κατασκευαστές των φωτοβολταϊκών πάνελ δίνουν εγγύηση απόδοσης τουλάχιστον 80% για τα 20χρόνια, άρα η τιμή αυτή κατά μέσο όρο θα είναι μικρότερη από 1%)

ΒΗΜΑ 6: Μέση τιμή Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 20 ετίας
(Σύμφωνα με τον νόμο 3734/2009 οι τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας θα αναπροσαρμόζονται κάθε έτος κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος)

 


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

30-04-2021
????????????? ?? ???????? ?? ?????? 500kW ??? ????????? ???????