Τελευταία νέα : 01-11-2019 Φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Κατασκευές
Η θέση εργασίας βρίσκεται στη Μακεδονία. Μισθός αναλόγως προσόντων.
Απαραίτητα Προσόντα:

 1. - Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών.

Όσοι ενδιαφέρεστε για την παραπάνω θέση εργασίας  παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα με όποιον από τους παρακάτω τρόπους προτιμάτε:

 

- email1: info[at]selasenergy.gr

- fax1: 2521055055

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2521055050

 

2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

Κατασκευές
Η θέση εργασίας βρίσκεται στη Μακεδονία. Μισθός αναλόγως προσόντων.
Απαραίτητα Προσόντα:

 1. - Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων
 2. - Καλή γνώση δικτύων (ethernet, wi-fi, GSM modem, routers)
 3. - Πολύ καλή χρήση Η/Υ και internet
 4. - Δυνατότητα χρήσης αυτοκινήτου
 5. - Εμπειρία τουλάχιστον 1/2 έτους.

Όσοι ενδιαφέρεστε για την παραπάνω θέση εργασίας  παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα με όποιον από τους παρακάτω τρόπους προτιμάτε:

 

- email1: info[at]selasenergy.gr

- fax1: 2521055055

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2521055050

 

3) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

(χρηματοοικονομικών υπηρειών)

 

Σύμβουλος Πωλήσεων  
Η θέση εργασίας βρίσκεται στη Μακεδονία. Μισθός αναλόγως προσόντων.
Απαραίτητα Προσόντα:

 1. - Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων
 2. - Καλή γνώση αγγλικών
 3. - Πολύ καλή χρήση Η/Υ και internet
 4. - Δυνατότητα χρήσης αυτοκινήτου
 5. - Εμπειρία σε πωλήσεις τουλάχιστον 1 έτους.

Όσοι ενδιαφέρεστε για την παραπάνω θέση εργασίας  παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα με όποιον από τους παρακάτω τρόπους προτιμάτε:

 

- email1: info[at]selasenergy.gr

- fax1: 2521055055

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2521055050

 

4) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

 

Ηλεκτρολόγος η Μηχανολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. 
Η θέση εργασίας βρίσκεται στη Δράμα. Μισθός αναλόγως προσόντων.
Απαραίτητα Προσόντα:

 1. - Πτυχίο Μηχανικού, ΤΕΙ/ΑΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων
 2. - Καλή γνώση αγγλικών
 3. - Πολύ καλή χρήση Η/Υ και internet
 4. - Εμπειρία σε κατασκευές  Η/Μ εγκαταστάσεων

Επιθυμητά προσόντα:

 1. - Εμπειρία στην κατασκευή ΦΒ σταθμών

Όσοι ενδιαφέρεστε για την παραπάνω θέση εργασίας  παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα με όποιον από τους παρακάτω τρόπους προτιμάτε:

 

- email1: info[at]selasenergy.gr

- fax1: 2521055055

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2521055050

 

5) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 

Μηχανικός Πωλήσεων  Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. 
Η θέση εργασίας βρίσκεται στη Μακεδονία. Μισθός αναλόγως προσόντων.
Απαραίτητα Προσόντα:

 1. - Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού, Ελληνικού ΤΕΙ/ΑΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων
 2. - Καλή γνώση αγγλικών
 3. - Πολύ καλή χρήση Η/Υ και internet
 4. - Εμπειρία σε πωλήσεις
 5. - Πολύ καλή γνώση της τεχνολογίας των ΦΒ
 6. - Καλή γνώση των επιδοτούμενων προγραμμάτων με την μορφή του Feed in Tariff

 

Όσοι ενδιαφέρεστε για την παραπάνω θέση εργασίας  παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα με όποιον από τους παρακάτω τρόπους προτιμάτε:

 

- email1: info[at]selasenergy.gr

- fax1: 2521055055

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2521055050

 

 

6) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2)

 

Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων
Η θέση εργασίας βρίσκεται στη Δράμα. Μισθός αναλόγως προσόντων.
Απαραίτητα Προσόντα:

 1. - Εμπειρία στην ΧΤ, 3 έτη
 2. - Εμπειρία στον τομέα των ΦΒ παρκών, 1/2 έτη
 3. Επιθυμητά Προσόντα:
 4. - Εμπειρία σε ασθενή
 5. - Εμπειρία σε κυκλώματα DC

 

Όσοι ενδιαφέρεστε για την παραπάνω θέση εργασίας  παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα με όποιον από τους παρακάτω τρόπους προτιμάτε:

 

- email1: info[at]selasenergy.gr

- fax1: 2521055055

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2521055050

 

7) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

 Υπεύθυνος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Γ' Κατηγορίας
Η θέση εργασίας βρίσκεται στη Δράμα. Μισθός αναλόγως προσόντων.
Απαραίτητα Προσόντα:

 1. - Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
 2. - Εμπειρία στη χρήση εφαρμογών μηχανογραφημένου λογιστηρίου (Eurofasma τουλάχιστον 2 έτη) σε εταιρία εφαρμόζωντας βιβλία Γ' κατηγορίας, τουλάχιστον 3 ετών.
 3. - Πολύ καλή χρήση Η/Υ και internet

 

 Όσοι ενδιαφέρεστε για την παραπάνω θέση εργασίας  παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα με όποιον από τους παρακάτω τρόπους προτιμάτε:

 

- email1: info[at]selasenergy.gr

- fax1: 2521055055

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2521055050

 

8) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Προσφέρονται θέσεις εργασίας για πρακτική άσκηση σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι.. Ο τόπος απασχόλησης θα είναι η έδρα της εταιρείας στην Δράμα.

 

Όσοι ενδιαφέρεστε για την παραπάνω θέση εργασίας  παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα με όποιον από τους παρακάτω τρόπους προτιμάτε:

 

- email1: info[at]selasenergy.gr

- fax1: 2521055055

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2521055050

 


 

ΠΑΝΩ


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

01-11-2019
Φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας