Τελευταία νέα : 30-04-2021 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας

ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 


 

1) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΒ ΠΑΡΚΩΝ


Ζητούνται εκτάσεις σε όλη την Ελλάδα, τουλάχιστον 7,5 στρεμμάτων για αγορά ή ενοικίαση με σκοπό την κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2521055050

 


 

 

ΠΑΝΩ


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

30-04-2021
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας