Τελευταία νέα : 30-04-2021 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ


Εκτίμηση ενεργειακού δυναμικού


 

Η απόδοση των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εξαρτάται κατά πολύ από την τοποθεσία της εγκατάστασης. Κάθε γεωγραφική περιοχή χαρακτηρίζεται από το αντίστοιχο ενεργειακό δυναμικό.

 

Η HELIOSYSTEMS αναλαμβάνει να αξιολογήσει το ενεργειακό περιεχόμενο της περιοχή στην οποία προτίθεστε να υλοποιήσετε την επένδυση σας ή ακόμα και να σας προτείνει περιοχές με ισχυρό ενεργειακό δυναμικό ανάλογα με το είδος της πηγής ενέργειας (αιολική, φωτοβολταϊκά κλπ) που σας ενδιαφέρει.

 

Για μια δωρεάν εκτίμηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δωρεάν φόρμες υπολογισμού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


Σχετικοί Σύνδεσμοι
Οι αρχές λειτουργίας των ΦΒ συστημάτων
Μόνοκρυσταλλικά, πόλυκρυσταλλικά, thin film, υβριδικά και άλλα
Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Παραδείγματα Φωτοβολταϊκών Έργων

 


Προϊόντα


Φωτοβολταϊκά πάνελ

Αντιστροφείς δικτύου

Βάσεις στήριξης

Ρυθμιστές φόρτισης

Συσσωρευτές


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα