Τελευταία νέα : 05-12-2021 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και η σύνδεση με το δίκτυο σε σταθμό 500kW στην Αδριανή Δράμας

XANTREX SOLAR CHARGER Ηλιακός φορτιστής


XANTREX (ΚΑΝΑΔΑΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΗΠΑ)

XANTREX-LOGO

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος
Imax (Amps)
System Voltage (Volt)
Xantrex C-35 35 12/24
Xantrex C-40 40 12/24/48
Xantrex C-60 60 12/24


 

Αλλα προϊόντα

 


Φωτοβολταϊκά πάνελ

Βάσεις στήριξης

Ρυθμιστές φόρτισης

Συσσωρευτές

 


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

05-12-2021
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και η σύνδεση με το δίκτυο σε σταθμό 500kW στην Αδριανή Δράμας