Τελευταία νέα : 30-04-2021 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας

 

Φωτοβολταϊκά για Αγρότες


Φωτοβολταϊκά για Αγρότες - Πάρκα έως 500kW


 

 

Ο νέος νόμος (Ν.4602/2019) που αφορά πώληση ενέργειας στο δίκτυο ορίζει ότι οι αγρότες από 01-01-2020 θα πριμοδοτούνται για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με ένα 5% επιπλέον σε σχέση με τους υπόλοιπους επένδυτες.

 

Επίσης με το Virtual Net Metering (Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός) οι αγρότες μπορούν με επιδότηση κεφαλαίου έως και 60% να εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα που θα συμψιζουν τις καταναλώσεις τους (γεωτρήσεις , αντλιοστάσια κλπ)

 

Για περισσότερες πληροφορίες στα αγροτικά φωτοβολταϊκά πάρκα επικοινωνήστε στο 2313111009

 

ΗΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ - ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΕΔΩ

 

ΗΛΙΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

 

ΗΛΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ

 

Τελευταία ενημέρωση 24-07-2010

 

Ο νέος νόμος για την επιτάχυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ Ν.3851/2010 δίνει την ευκαιρία στους αγρότες να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκά συστήματα με τη μορφή φωτοβολταϊκών αγροτικών πάρκων σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους.

 

Το πρόγραμμα ορίζει ότι ο κάθε αγρότης δικαιούται να εγκαταστήσει μια μονάδα φωτοβολταϊών ισχύος έως 100kW.

 

Οι αγρότες που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

1. Ιδιόκτητη έκταση (μεγαλύτερη των 4 στρεμμάτων για εγκαταστάσεις έως 100kW ή μικρότερη για εγκταστάσεις έως 20kW)

 

2. Τοπογραφικό σχέδιο του γηπέδου υπογεγραμμένο από Μηχανικό

 

3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της κατοχής του χωραφιού

 

4. Γνωμάτευση από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της εκάστοτε Νομαρχίας αναφορικά με τον χαρακτηρισμό της έκτασης ως "Γη Υψηλής Παραγωγικότητας"

4.1Εάν πρόκειται για ΓΗ υψηλής παραγωγικότητας αίτημα για το επιτρεπτό της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού

 

5. Βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικά με τον χαρακτηρισμό "επαγγελματίας αγρότης" που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα. (Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά, πληροφορίες εδώ)

 

6. Βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ στην ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.

 

7. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

 

8. Αίτηση για σύμβαση σύνδεσης με την ΔΕΗ

 

Η διαδικασία ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ ΕΔΩ

 

Όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνήσουν με την HelioSystems για να αναλάβουμε όλη την διαδικασία της αδειοδότησης και της εγκατάστασης με το κλειδί στο χέρι.

 

 

 

ΗΛΙΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ- ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΕΔΩ


Σχετικοί Σύνδεσμοι
Οι αρχές λειτουργίας των ΦΒ συστημάτων
Μόνοκρυσταλλικά, πόλυκρυσταλλικά, thin film, υβριδικά και άλλα
Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Παραδείγματα Φωτοβολταϊκών Έργων

 


Προϊόντα


Φωτοβολταϊκά πάνελ για Αυτόνομα συστήματα

Αντιστροφείς δικτύου

Βάσεις στήριξης

Ρυθμιστές φόρτισης

Συσσωρευτές


Αίτηση προσφοράς

τελεία Εκδήλωση ενδιαφέροντος
τελεία Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

τελεία Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

30-04-2021
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας