ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ 9,99kWΕγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κεραμοσκεπή 9,99kW στο Μαυρόβατο Δράμας.

 


Τελευταία νέα

30-04-2021
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας