ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ 9,99kWΕγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κεραμοσκεπή 9,99kW στο Μαυρόβατο Δράμας.

 


Τελευταία νέα

26-06-2020
Συμβάσεις συνολικής ισχύος 2,5MW για Φωτοβολταϊκά Πάρκα σύναψε η Heliosystems