ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ -2- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΔΩΜΑ 10kWΕγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε ΔΩΜΑ ισχύος 10kW στην Καρβάλη Δράμας.

 


Τελευταία νέα

01-06-2022
Πακέτα φωτοβολταϊκού εξοπλισμου σε προνομιακές τιμες 2022, από την Heliosystems