ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ -2- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΔΩΜΑ 10kWΕγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε ΔΩΜΑ ισχύος 10kW στην Καρβάλη Δράμας.

 


Τελευταία νέα