ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ -2- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΔΩΜΑ 10kWΕγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε ΔΩΜΑ ισχύος 10kW στην Καρβάλη Δράμας.

 


Τελευταία νέα

30-04-2021
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας