ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ -2- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΔΩΜΑ 10kWΕγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε ΔΩΜΑ ισχύος 10kW στην Καρβάλη Δράμας.

 


Τελευταία νέα

26-06-2020
Συμβάσεις συνολικής ισχύος 2,5MW για Φωτοβολταϊκά Πάρκα σύναψε η Heliosystems