ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΔΡΑΜΑΣ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΔΩΜΑ 6,50kWΕγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε δώμα ισχύος 6,50kW στο Μικροχώρι Δράμας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα έργα σε στέγες

 


Τελευταία νέα

30-04-2021
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας