ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΔΡΑΜΑΣ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΔΩΜΑ 6,50kWΕγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε δώμα ισχύος 6,50kW στο Μικροχώρι Δράμας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα έργα σε στέγες

 


Τελευταία νέα

26-06-2020
Συμβάσεις συνολικής ισχύος 2,5MW για Φωτοβολταϊκά Πάρκα σύναψε η Heliosystems