ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ -2- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΔΩΜΑ 10,00kWpΕγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε δώνα ισχύος 10,00kW στο Μοναστηράκι Δράμας.

 


Τελευταία νέα

01-06-2022
?????? ????????????? ?????????? ?? ??????????? ????? 2022, ??? ??? Heliosystems