ΝΕΑ ΑΜΙΣΟΣ ΔΡΑΜΑΣ -3- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 9,90kWpΕγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ισχύος 9,90kWp στη Νέα Αμισό Δράμας.

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα έργα σε στέγες

 


Τελευταία νέα