ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΑΓΡΟ 19,99kW 

Εγκατάσταση και σύνδεση με την ΔΕΗ φωτοβολταϊκού συστήματος 19,8kW, σταθερού προσανατολισμού, επι εδάφους στην περιοχή του Πανοράματος Καλλιφύτου Δράμας.

 

 

panorama dramas

 

 

 

 

 

 


Τελευταία νέα

30-04-2021
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε σταθμό 500kW στο Πολύστυλο Καβάλας